Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Skolåret 2018

Införandet av GDPR, utökad fjärrundervisning och tillgång till big data är några av förändringarna för skolan under 2018. Samtidigt är bristen på lärare och skolledare stor och under 2019 finns det många frågor att ta tag i.

Text anne hammarskjöld Foto adobestock 3 januari 2019 it i skolan

litet förvnånat barn tittar in i kameran.jpg

Efter omfattande förberedelser och lång väntan på den nationella it-strategin för skolan var det nog en och annan som kände sig lite tagen på sängen av ytterligare en förändring med stor bäring på skolans digitalisering.

Med införandet av EU:s dataskyddsförordning GDPR i maj kom helt nya krav på hanteringen av vad som tidigare varit så vardaglig information som klasslistor. Men hela isberget av känslig data kunde omfatta hundratals pedagogiska tjänster och information om barn och unga från förskola till gymnasium.

Skolverkets julklapp

Det finns många åsikter om skolan men att den dagligen möter ett antal stora utmaningar och har ytterligare utmaningar framför sig är nog alla överens om. En sådan är kompetensförsörjningen, där det enligt SKL behövs 187 000 nya lärare fram till 2031.

Redan idag är bristen på behöriga lärare ett påtagligt problem och inte minst för många glesbygdskommuner. Ett aktuellt exempel är Umeå som länge kämpat för att få tid och andra resurser att räcka till för modersmålsundervisning i 19 språk. Lösningen heter fjärrundervisning och resultaten har varit så goda att Peter Hjelm, verksamhetsutvecklare på Kompetenscentrum för flerspråkighet, länge hoppats på möjligheten att erbjuda fjärrundervisning i flera ämnen.

Nu föreslår Skolverket i en rapport till regeringen att fjärrundervisning bör kunna erbjudas i fler ämnen än nuvarande reglering tillåter. Förutom helt nya möjligheter att erbjuda undervisning med behöriga lärare, är fjärrundervisning ett effektivt sätt att höja den digitala kompetensen hos både eleverna och skolans personal.

Big data i skolan

En fråga som rycker allt närmare handlar om hur big data och andra strategiska verktyg kan utveckla och lyfta skolan till nya pedagogiska höjder. Det handlar om att bygga smartare klassrum som passar elever med olika bakgrund men en gemensam längtan efter att lära och utvecklas för att nå sin fulla potential. Med infrastrukturen på plats kan nu allt fler huvudmän och andra berörda på allvar diskutera skolan version 2.0.

Välkommen världen

Tyvärr är det lätt att snöa in på utmaningarna, på frågorna som väntar på svar och frågorna vi ännu bara anar konturerna av. Därför är det viktigt att påminna sig om de stordåd som skolledare, lärare och övrig personal åstadkommer varje dag. Emma Nääs är en av många lärare som erbjuder sina elever stora digitala fönster vidöppna mot världen och tanken på vad det kan innebära för framtiden känns väldigt hoppfull.

– Jag brukar vilja vända på det och inte prata så mycket om utmaningar utan snarare om det som är bra, säger Martin Bieber som är biträdande rektor på Stenkulaskolan i Malmö. En skola i ett så kallat utanförskapsområde som valt att byta perspektiv och fokusera på möjligheter, bland annat med skolans digitalisering. Alla beslut, förändringar och all utveckling som sker här utgår från frågan: varför gör vi detta?

Stenkulaskolans svar är att deras elever kan göra världen bättre med digitalisering som ett av flera tillgängliga verktyg. Det är ett svar som räcker långt för att göra dem och alla andra skolor bäst i Sverige.

Rekommenderad läsning

barn går ner för trappen i en skola.jpg
video
ett samarbete mellan atea skola och voister

När AR kom till skolan

3 jul 2019 it i skolan

För många barn och ungdomar innebär AR i undervisningen ett bättre sätt att ta till sig ny kunskap. På Stenkulaskolan i Malmö har lärarna och skolledningen valt att metodiskt väva in AR på lektionerna och de ser många konkreta fördelar. 

skl-nationella-riktlinjer.jpg
video

Underkänd lärarutbildning

12 sep 2019 it i skolan

Dagens lärarstudenter tar examen utan kunskaper om hur de använder digitala verktyg i undervisningen. SKL pekar på bristerna i sin nationella handlingsplan för skolans digitalisering och kräver ett omtag för en likvärdig utbildning.

student-960640.jpg

Skolverket provar proven

15 maj 2019 it i skolan

Om tre år införs digitala nationella prov och Skolverket arbetar intensivt med förberedelserna. Snart träffas de 100 skolor från hela Sverige som deltar i försöksverksamheten och den tekniska infrastrukturen för proven ligger högt på dagordningen.

tjej står med hvuudet in i en griffeltavla med mattetal.jpg

SKL:s plan till regeringen

18 mar 2019 it i skolan

Idag har regeringen tagit emot SKL:s nationella handlingsplan för digitalisering av skolan. I rapporten finns totalt 18 konkreta initiativ som ska ta tillvara digitaliserings möjligheter.

rygga-med-skolsaker.jpg

Hallands digitala skola

28 mar 2019 it i skolan

Med projektet FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan, vill högskolan i Halmstad skapa ett brett samarbete mellan akademi och sju kommuner med avstamp i handlingsplanen för skolans nationella digitaliseringsstrategi som just presenterats för regeringen.

bygghjälmar, en dator, en drönare och lite annat ligger uppradat på en byggarbetsplats.jpg
video

Rätt dator på rätt plats

21 jan 2019 it i skolan

Ystad gymnasium tror på att anpassa enheter efter respektive program och ge valfrihet till pedagogerna. Aktuellt just nu är datorer som fungerar som whiteboard och att skolan deltar i Skolverkets försöksverksam för digitala nationella prov. Utmaningen är att hitta ett sätt för alla system att fungera tillsammans.

tjej vinkar till en datorskärm hemma.jpg

Utökad fjärrundervisning

22 nov 2018 it i skolan

Skolverket föreslår nu i en rapport till regeringen att fjärrundervisning bör tillåtas i fler ämnen än vad som tillåts i nuvarande reglering.

penna-med-knut-pa.jpg

Teknik för nationella prov

31 jan 2019 it i skolan

Datorer eller surfplattor med tangentbord till alla elever som gör ett nationellt prov, en skärmstorlek på minst 9,6 tum och en internetuppkoppling som klarar att alla elever gör provet samtidigt. Nu har Skolverket bestämt de tekniska förutsättningarna för digitala nationella prov.

flicka ligger och tittar i platta.jpg
video

Skolan som vände trenden

8 aug 2019 it i skolan

Skolan Te Akau Ki Papamoa på Nya Zeeland hade tidigare stora utmaningar och många underkända elever. Genom hängivna lärare som stegvis introducerade plattor och digitala verktyg i klassrummen har eleverna engagerats och nu presterar mer än hälften av eleverna likvärdigt eller bättre jämfört med kraven i läroplanen.