generativ ai

Generativ AI är artificiell intelligens som kan generera bilder, text eller andra medier. Exempel på generativ AI är OpenAI:s ChatGPT och Dall-E samt Googles Bard. 

Läs mer

Vangogh Inspirerad Konst Gjord Av Ai

Van Gogh-inspirerad konst skapad av generativ AI. Foto: Adobestock

Generativ AI använder maskininlärning för att hantera och behandla väldigt stora mängder bilder eller text, till stor del hämtade från nätet. 

När det gäller att generera text är kanske OpenAI:s ChatGPT det kändaste exemplet på generativ AI. Handlar det istället om att skapa bilder är Dall-E en av de kändaste AI-modellerna. 

Efter att ChatGPT lanserades i slutet av november 2022 har det varit en huggsexa om uppmärksamheten på området. Nya lanseringar sker hela tiden av olika techbolag, där två exempel är Googles variant Bard och Baidus variant Ernie.

Här kan du läsa alla artiklar som berör generativ AI. 

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng