Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Rekord i GDPR-avgifter

Hela 4 600 anmälningar om personuppgiftsincidenter och 3 200 klagomål från enskilda personer fick Integritetsskyddsmyndigheten ta emot under 2020. Även antalet beslut om sanktionsavgifter ökade och hamnade på totalt 150 miljoner kronor.

Text Tim Leffler Foto Adobestock, IMY 22 februari 2021 säkerhet

Mkt Folk Ute Nånstans

– I 15 tillsynsärenden under året fattade vi beslut om sanktionsavgifter på totalt 150 miljoner kronor, säger Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

De 150 miljonerna kronor i sanktionsavgifter var framförallt riktade mot verksamheter som inte följt dataskyddsförordningen, GDPR. Under förra året beslutade alltså myndigheten om sanktionsavgifter kopplade till GDPR i 15 ärenden. Året dessförinnan var det två beslut om sanktionsavgifter.

Totalt tog myndigheten emot 4 600 anmälningar om personuppgiftsincidenter, 3 200 klagomål från enskilda och fattade beslut i drygt 1 000 ärenden om tillstånd för kamerabevakning under 2020.

Harmoni med EU

2020 var det tredje året med GDPR och fokus har bland annat varit att skapa harmoni både inom EU:s dataskyddsförordning och för överföring av personuppgifter till länder utanför unionen. Det är också något som har ställts på sin spets i och med Schrems-II-domen den 16 juli 2020, som innebär att enskildas rättigheter ska tillgodoses genom att ärenden som rör påstått olagliga överföringar av personuppgifter till tredje land utreds.

– Ett resultat av harmoniseringen inom EU är att vi kommer att utreda alla klagomål och inleda tillsyn i betydligt högre grad än tidigare. Det blir en omställning för myndigheten, men det kommer att stärka skyddet av den personliga integriteten, säger Lena Lindgren Schelin.

Nytt namn

2020 var också året då Datainspektionen förberedde sitt namnbyte till Integritetsskyddsmyndigheten som trädde i kraft den 1 anuari i år. 

Lena Lindgren Schelin Proffe

Lena Lindgren Schelin, generaldirektör för IMY.

IMY skriver i sin årsredovisningsrapport att de trots pandemiåret har lyckats rekrytera ett stort antal medarbetare som bland annat arbetar i en avarbetningsgrupp med uppdrag att minska ärendebalanserna och handläggningstiderna för kamerabevakningstillstånd, och lyckats halvera dessa tider från 12 till 6 månader.

– Den exponentiella digitala utvecklingen kommer att leda till nya samhällsnyttiga tjänster, men är samtidigt utmanande ur ett integritetsskyddsperspektiv. Det är centralt att vi är med tidigt i olika sammanhang för att kunna bidra till en långsiktigt hållbar digitalisering där integritetsskydd beaktas och byggs in från början, säger Lena Lindgren Schelin.

Källa: IMY

Senaste nytt

App hittar alzheimer

26 februari 2021

Karolinska universitetssjukhuset har varit med och utvecklat ett verktyg en app för snabbare demens- och alzheimer-diagnostik. Förhoppningen är att upptäcka sjukdomsförloppet tidigare.  

Boom för robotar

26 februari 2021

Coronapandemin har lett till en ökad efterfrågan på servicerobotar. Försäljningen gick upp med 24 procent under 2020 och kommer fortsätta öka 2021.

AI bättre än en student

25 februari 2021

En AI, utvecklad av Elon Musks bolag OpenAI, fick i bättre betyg än några av studenterna, som skrev samma uppsats. Dessutom var AI:n betydligt snabbare än alla studenterna på att färdigställa sin text.

126 000 hot/minut

25 februari 2021

Under 2020 skedde 62,6 miljarder cyberhot, det vill säga 126 000 hot per minut. Det är en ökning med 20 procent jämfört med 2019 som bland annat beror på att många har arbetat hemifrån och att hemmanätverken inte håller tillräcklig säkerhetsnivå.

Nyheter i Word

25 februari 2021

Snart kommer en AI att föreslå vilket ord du ska skriva när du arbetar i Word och Outlook. Funktionen finns sedan tidigare hos Google och nu gör Microsoft en AI-lansering.

Tysta attacker

24 februari 2021

Bedragare tenderar att gå från storskaliga attacker mot företag till mindre bedrägerier som drabbar många. Små, tysta attacker går lättare under radarn och de som drabbas kanske inte ens upptäcker förlusten.