Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

informationssäkerhet

Informationssäkerhet, även kallat datasäkerhet, är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut på fel ställe, förvanskas eller förstörs, och för att informationen ska finnas tillgänglig när och där den behövs.

Läs mer Dölj

folk-infosäkerhet-960640.jpg

En nyckel i informationssäkerhet är att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt.

MSB har som uppgift att samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. Detta berör allt från organisationer, kommuner, myndigheter, företag och enskilda personer.

ISO 27000 är en globalt erkänd standard för informationssäkerhet. Att arbeta efter den uppges kunna säkerställa en bättre struktur och en högre förutsägbarhet.

GDPR och NIS

Under 2018 kom två nyheter inom informationssäkerhet: dataskyddsförordningen GDPR och NIS-direktivet. Det sistnämnda berör alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som levererar samhällsviktiga funktioner. Aktörerna som arbetar med dessa tjänster måste vidta en del åtgärder för att efterfölja säkerhetsnivån som direktivet kräver. Några av dessa är incidentrapportering, rapporteringsskyldigheter och årlig uppföljning på säkerhetanalyser.

Dataskyddsförordningen GDPR står för General Data Protection Regulation och gäller för alla organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Här är syftet att skydda persondata för alla medborgare i EU, som också får utökade rättigheter såsom rätten att bli glömd, ändra felaktiga uppgifter eller få sin data flyttad.

Mer läsning

Personer 960640

GDPR-klagomål i fokus

12 mar 2021 säkerhet

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, kommer att ha ett övergripande fokus på GDPR och att utreda klagomål från enskilda personer de kommande två åren. Det står klart efter att myndigheten beslutat om ny tillsynspolicy. 

Folk Pa Stan 960640

Stort gdpr-missnöje

20 okt 2020 säkerhet

Datainspektionen tar årligen emot 3 000 klagomål om hantering av personuppgifter, vilket är en kraftig ökning. Av klagomålen avser 25 procent brister i medborgarnas rättigheter, till exempel att få registerutdrag och att personuppgifter raderas.

H&M Foto 960640

Bot för medarbetardata

6 okt 2020 säkerhet

Insamling av känslig data om anställda i ett servicecenter i Tyskland har lett till gdpr-böter för H&M som nu ska betala motsvarande 367 miljoner kronor. Bolaget kommer även att ersätta de medarbetare som berörs.

Covid19 Tracker

Faran med smittspårning

29 sep 2020 säkerhet

Forskare i Sverige och Danmark har hittat svagheter i digitala verktyg för spårning av covid-19. Datahanteringen och integriteten är två problem med de offentligt finansierade apparna.

Gdpr Hjalp Hund

Hjälp med GDPR

9 sep 2020 säkerhet

GDPR gör skillnad på personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden. Därför har Datainspektionen varit med och tagit fram en vägledning som ska klarlägga gränsdragningen mellan rollerna och ge klarhet i vilka följderna blir när man har någon av dem. 

Godis Veritas Data
video
Ett samarbete mellan Veritas och Voister

Säker data med Veritas

26 jun 2020 säkerhet

Allt färre företag klassificerar sin data, det finns en ökad oro för kostnader i molnet och kritisk nertid för it ökar. Det visar en ny undersökning från Veritas. För att komma åt problemen krävs mer kontroll av information och ett ökat fokus på säkerhet.

Gdpr Säter

GDPR-säkra Säter

26 maj 2020 digit

Säters kommun använder ett verktyg för att identifiera och skapa ordning i ostrukturerad data. Det har lett till rensade filservrar, att GDPR efterföljs och helt nya sätt att samarbeta.

sverige-flaggor.jpg

Sveriges säkerhetscenter

27 sep 2019 säkerhet

För att stärka informationssäkerheten och samhällets motståndskraft mot cyberattacker ska Sverige etablera ett nationellt cybersäkerhetscenter. Centret ska öka vår förmåga att förhindra, detektera och ta hand om diverse cyberhot.

två jasenplan i luften.jpg

Ny lag den 1 april

28 mar 2019 säkerhet

Den nya säkerhetsskyddslagen innebär att berörda aktörer ska analysera och göra åtgärder i sitt säkerhetsskydd. Hemliga uppgifter ska klassificeras och vissa incidenter ska anmälas till Säpo.