Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

informationssäkerhet

Informationssäkerhet, även kallat datasäkerhet, är de åtgärder som vidtas för att hindra att information läcker ut på fel ställe, förvanskas eller förstörs, och för att informationen ska finnas tillgänglig när och där den behövs.

Läs mer Dölj

folk-infosäkerhet-960640.jpg

En nyckel i informationssäkerhet är att rätt användare ska ha rätt information vid rätt tidpunkt.

MSB har som uppgift att samordna arbetet med samhällets informationssäkerhet. Detta berör allt från organisationer, kommuner, myndigheter, företag och enskilda personer.

ISO 27000 är en globalt erkänd standard för informationssäkerhet. Att arbeta efter den uppges kunna säkerställa en bättre struktur och en högre förutsägbarhet.

GDPR och NIS

Under 2018 kom två nyheter inom informationssäkerhet: dataskyddsförordningen GDPR och NIS-direktivet. Det sistnämnda berör alla myndigheter, kommuner, landsting och företag som levererar samhällsviktiga funktioner. Aktörerna som arbetar med dessa tjänster måste vidta en del åtgärder för att efterfölja säkerhetsnivån som direktivet kräver. Några av dessa är incidentrapportering, rapporteringsskyldigheter och årlig uppföljning på säkerhetanalyser.

Dataskyddsförordningen GDPR står för General Data Protection Regulation och gäller för alla organisationer inom EU som behandlar personuppgifter. Här är syftet att skydda persondata för alla medborgare i EU, som också får utökade rättigheter såsom rätten att bli glömd, ändra felaktiga uppgifter eller få sin data flyttad.

Mer läsning

sverige-flaggor.jpg

Sveriges säkerhetscenter

27 sep 2019 säkerhet

För att stärka informationssäkerheten och samhällets motståndskraft mot cyberattacker ska Sverige etablera ett nationellt cybersäkerhetscenter. Centret ska öka vår förmåga att förhindra, detektera och ta hand om diverse cyberhot.

två jasenplan i luften.jpg

Ny lag den 1 april

28 mar 2019 säkerhet

Den nya säkerhetsskyddslagen innebär att berörda aktörer ska analysera och göra åtgärder i sitt säkerhetsskydd. Hemliga uppgifter ska klassificeras och vissa incidenter ska anmälas till Säpo.

piller-sjukhus.jpg

Åtta vårdgivare granskas

26 mar 2019 säkerhet

Datainspektionen inleder en granskning av åtta vårdgivare. Bland annat ska det undersökas huruvida personal endast kan komma åt de patientuppgifter som de behöver för att utföra sina uppgifter.

domarklubba-och-amerikanska-flaggan.jpg

Så påverkar Cloud Act

24 okt 2018 säkerhet

Cloud Act innebär att amerikanska myndigheter kan begära ut data från amerikanska molnleverantörer, oavsett var i världen informationen och servrarna finns. Mathias Strand, chefsjurist på Microsoft, ger sin syn på vad lagen kan betyda för Sverige.

lakare-med-patient.jpg

Ris och ros i GDPR-granskning

24 okt 2018 säkerhet

För första gången sedan GDPR infördes den 25 maj i år har Datainspektionen sett över hur den viktiga artikel 37 efterlevs bland svenska företag och myndigheter. Resultaten visar att det finns en del att jobba på, inte minst bland teleoperatörerna.

poliser-960640.jpg

Nu prövas Polisen

22 okt 2018 säkerhet

Enligt den nya brottsdatalagen så ska brottsbekämpande myndigheter ha en förteckning av de register de har som berörs av lagen. Nu sätter Datainspektionen igång sin första granskning av detta.

people-gdpr-960640.jpg

Nu granskas GDPR

19 okt 2018 säkerhet

Datainspektionen startar flera större granskningar kring hur GDPR efterföljs. En av dem rör samtycke som rättslig grund för att samla in och använda personuppgifter.

surfplatta-i-varden.jpg

Säkrare vård med MSB

4 okt 2018 säkerhet

MSB har presenterat en rapport med åtta rekommendationer om hur landstingen ska arbeta systematiskt med informationssäkerhet. SKL välkomnar resultaten och tar nu fram ett verktyg för medlemmarnas fortsatta säkerhetsarbete.

lastbil-pa-vag-fran-hamnen.jpg

Nollkoll på NIS

25 jun 2018 säkerhet

De nya GDPR-reglerna har fått stor uppmärksamhet. Men många företag behöver hantera ytterligare ett regelverk; NIS, Network and Information Security, där en ny lag förväntas börja gälla redan den 1 augusti i år. Om en majoritet av bolagen var väl förberedda för GDPR ser läget för NIS väldigt annorlunda ut, visar en ny undersökning.