data

Data kallas ibland för det nya guldet och har enligt många passerat olja som världens mest värdefulla resurs.

Läs mer

Data 960640

Foto: Adobestock

Med modern teknologi kan enorma mängder data samlas in och bearbetas. Några av de högst värderade bolagen i världen såsom Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet och Facebook är högkonsumenter eller högproducenter av data.

Big data kallas den data som existerar i så stora mängder att den inte kan struktureras upp i traditionella datahanteringsprogram. För att lagra och analysera big data behövs större datorkraft.

Utan big data skulle AI inte kunna fungera alls lika bra. Artificiell intelligens bygger sina beslut på datan som den analyserar och ju mer data, desto högre nivå på beslutsfattandet.

I vissa delar av samhället råder det brist på data att analysera, men i andra delar är dataöverflödet stort och problemställningen är snarare hur man ska lyckas analysera och förstå all data.

Rådata är data som inte har granskats, sållats eller analyserats. Öppna data är data som vem som helst kan använda fritt, vilket är nyckeln till utvecklingen av många nyttiga samhällstjänster.

Relaterade områden

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng