region

Regionernas, tidigare landstingens, huvuduppgift är att bedriva Sveriges hälso- och sjukvård. För att kunna tillgodose Sverige med en adekvat vård är digitala verktyg en nödvändighet.

Läs mer

korridor i sjukhus med en kvinnar i scrubs som springer.jpg

Foto: Adobestock

Regionerna har ett regionalt utvecklingsansvar för frågor som rör hälso- och sjukvård, lokaltrafik och kultur. Sedan den 1 januari 2019 har samtliga landsting bytt namn till region. 

Regionerna arbetar ständigt med att digitalisera sina verksamheter på olika sätt, men ett stort fokus ligger förstås på just hälso- och sjukvård.

Det finns gott om goda exempel på regioner som lyckas, och som till exempel infört plattor i vården som sparar in uppemot en timme per medarbetare och arbetspass, eller som startat projekt för att med hjälp av VR för rehabilitering.

Här kan du läsa mer om olika regionala satsningar runt om i Sverige.

Relaterade områden

Mer läsning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Stäng