Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Bolunds svar om nya kemikalieskatten

perbolund_1_2.jpg

Kan en skatt i lilla Sverige verkligen ha effekt på globala elektroniktillverkare? Här är finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund svar på de stora frågorna om den nya kemikalieskatten på elektronik som trädde i kraft den 1 april.

Så funkar den nya kemikalieskatten

Från den 1 juli 2017 kommer en ny skatt på kemikalier i viss elektronik att tas ut. Syftet är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel. Genom skatten vill riksdagen påverka att mer miljö- och hälsovänliga alternativ i stället används vid produktion av framtida produkter. Detta gäller för den nya skatten.

 Vilka varor omfattas?

De varor som skatt på kemikalier i viss elektronik ska betalas för definieras med hjälp av tulltaxans indelning i KN-nummer, Kombinerade nomenklaturen. Den Kombinerade nomenklaturen som gällde den 1 januari 2015 ska användas vid bedömningen av om skatt ska betalas för elektronikvaror. Det är varans KN-nummer som avgör om skatten ska betalas, inte varans tänkta eller faktiska användningsområde.

Hur beräknas skatten?

Skatten beräknas på varornas vikt utan emballage och är 8 kronor per kilo för vitvaror och 120 kronor per kilo för övrig elektronik. Skatten begränsas till maximalt 320 kronor per vara, så att en vara inte ska få en oproportionerligt hög skatt. Moms tillkommer.

Finns det möjligheter att göra avdrag?

Avdrag kan göras om någon eller några av kemikalierna klor, brom och fosfor inte finns med i produktionen,  dessa kemikalier är ofta förkommande i flamskyddsmedel. 

Vem är skattskyldig?

Skatten ska betalas av företag som:

  • har godkänts som lagerhållare,
  • tillverkar skattepliktiga elektronikvaror yrkesmässigt utan att vara godkänd lagerhållare,
  • för in eller tar emot skattepliktiga elektronikvaror yrkesmässigt från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare. Observera att försäljning från utländska säljare direkt till svenska konsumenter inte ska beskattas.

Undantag för offentlig sektor?

Försäljning till den offentliga sektorn och kommunala eller privata skolor är inte undantagna från skatten. 

Varför är en skatt i Sverige mer effektiv för miljön än ett gemensamt förslag i EU om ändrade regler för kemikalieanvändning?

– Vi ställer inte de alternativen mot varandra. Jag tror de flesta håller med om att det är viktigt att minska mängden farliga kemikalier i våra barns vardag och då finns det flera möjliga verktyg. Kemikalieskatten är viktig här och nu för att minska förekomsten av farliga ämnen i människors hemmiljö. EU-regleringar kan ha bra effekt för att begränsa farliga kemikalier på lång sikt. Men de tar lång tid att ta fram och eftersom de ofta fokuserar på enskilda ämnen snarare än grupper av ämnen öppnas det ofta upp för sätt att gå runt reglerna genom att använda liknande ämnen som ännu inte hunnits förbjudas.

Elektronikbranschen har föreslagit att skatten ska skjutas fram, bland annat för att tillverkarna ska hinna förbereda sig bättre. Varför har lagen ändå klubbats igenom?

– Det här förslaget har arbetats fram under en lång tid. Ursprunget är en utredning som förra regeringen tillsatte 2013 och som blev klar för två år sedan. Sedan har förslagen kompletterats och skickats ut på remiss för att sedan ingå i årets budget, som presenterades i september ifjol. Lagen trädde i kraft den 1 april 2017, men beskattning sker först från och med den 1 juli 2017.

Hur kommenterar du återförsäljarnas och handelns oro över att kunderna väljer att beställa elektronik från andra länder för att slippa den nya skatten?

– Den utredning som tittat på frågan uppskattar att det är en väldigt liten del av försäljningen, cirka 0,4 procentenheter, som kommer flytta till utländsk e-handel. Jag tror det är en rimlig bedömning. Kemikalieskatten för en normalstor mobiltelefon kommer ligga på mellan 1,80 och 18 kronor, vilket är en rätt liten kostnad i förhållande till telefonens pris. När det gäller tyngre produkter är skatten högre, men då är också fraktkostnaderna för direktimport betydligt högre. Det är relativt få produkter som tidigare var dyrare att importera som efter införandet av skatten blir billigare. En annan fördel med att handla i Sverige istället för att direktimportera är ju att du vet vilka konsumentskyddsregler som gäller och att det finns ett starkt skydd ifall varan går sönder eller liknande.

Varför gäller inte skatten vid köp från utlandet?

– Det skulle i praktiken vara omöjligt för Skatteverket att kontrollera och driva in skatt från utländska säljare direkt till privatpersoner. Skatten gäller dock om det till exempel sker import via ett ombud till Sverige eller om varan levereras från en plats i Sverige, även om köpet sker på en utländsk sajt.

 Är det realistiskt att tro att en kemikalieskatt i lilla Sverige kan påverka globala tillverkares val av kemikalier?

– På kort sikt kan skatten påverka vilka delar av sitt sortiment som företag väljer att prioritera i Sverige, eftersom miljö- och hälsoanpassade produkter kommer ha en skattemässig fördel här. På så vis kan vi också på längre sikt inspirera andra länder att följa efter och ju fler länder som inför en liknande skatt, desto större blir trycket på de stora tillverkarna att prioritera konsumenternas miljö och hälsa. Sverige är ett litet land, men vi brukar vara bra på att påverka och inspirera andra.

5 maj 2017 Uppdaterad 8 mars 2019 Reporter Anne Hammarskjöld digit Foto Kristian Pohl/Regeringskansliet

Rekommenderad läsning

Massa Mobiler På Hög

Krav på cirkularitet

10 feb 2021 digit

Sverige måste bli bättre på cirkularitet och ställa krav i upphandlingar, men ett av hindren är den svenska kemikalieskatten på it-produkter. Det framkom under panelsamtalet i samband med lanseringen av årets Circular Economy Outlook Report.

fisk-hållbarhet.jpg

Gartner hyllar Dell

22 maj 2019 ledarskap

Gartner har prisat Dell Technologies för sitt hållbarhetsarbete. En anledning är Nextwave, projektet där man har som mål att skapa världens första försörjningskedja med havsplast.

oljeraffenanderi mot blå himmel en sommarkväll.jpg

Rockström pekar på it-branschen

28 mar 2019 ledarskap

It-branschen har alla förutsättningar att gå i bräschen för en hållbar klimatomställning. Och det behövs. Enligt den senaste klimatforskningen måste vi halvera utsläppen inom tio år, annars kan kan allt vara för sent.

vinranka-960640.jpg

Så blir Systembolaget hållbart

26 mar 2019 ledarskap

Systembolaget har investerat i ett verktyg som ska ge en bättre överblick och transparens i leverantörskedjan. Bolaget arbetar även med att följa upp uppförandekoden 200 gånger om året. Allt sker för en ökad hållbarhet.

patricia florissi.jpg

Skynda snabbt och hållbart

19 okt 2018 ledarskap

Företag och myndigheter måste vara lyhörda inför alla teknologiska nyheter om de inte ska gå under, men  utan att tumma på säkerhet och hållbarhet. Det var ett tydligt budskap under Dell Technologies Forum i Stockholm.

närbild på kobolt.jpg

Regeringens krafttag mot konfliktmineraler

19 mar 2018 digit

Sverige ska leda utvecklingen i att hållbarhetsmärka metaller som finns i elektriska produkter, som exempelvis kobolt och sällsynta jordartsmetaller. Detta för att minska livsfarliga arbetsförhållanden och sexuellt våld, säger utrikesminister Margot Wallström. 

per-bolund-i-talarstolen.jpg

Kemikalieskatten 10 månader senare

5 feb 2018 digit

Kemikalieskatten på elektronik trädde i kraft 1 april förra året. Under juli till november gav skatten ett extra tillskott till statskassan på 425 miljoner och prognosen för 2018 ligger på drygt två miljarder. Men många anser att skatten är ogenomtänkt och inte fyller sitt syfte. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund kommenterar branschens kritik.

kina-fabrik-hållbarhet.jpg

Transparens viktigast för hållbarhet

19 jan 2018 ledarskap

När bolag som Ikea, H&M och Alfa Laval drar upp riktlinjer för framtidens hållbarhet så är transparens den absolut viktigaste. Under torsdagen tog Bob Mitchell, vice president RBA, emot ASF Advisory Boards rapport.

lastmaskin som kör på mark brytningsmark nedsvärtad av kol.jpg

DNB ratar koljättar

9 jan 2018 ledarskap

Norges största finanskoncern DNB ser vikten av att integrera hållbarhetsarbete i sina affärsplaner. Förhoppningen är att det ska ge ringar på vattnet hos de företag och kunder man samarbetar med.