Inget stoppar Hedemora

dalahast-vid-hovran-i-hedemora.jpg

Det finns många utmaningar för en mindre kommun som vill driva en framsynt digitalisering. Med hjälp av goda grannar och ett stort engagemang har Hedemora lagt en stark grund för smarta lösningar. 

– Står det it på ett dokument är det många som drar öronen åt sig och tror att det handlar om teknik. Det är en utmaning för mig och mina medarbetare att skapa engagemang i organisationen kring möjligheterna som digitaliseringen erbjuder. Att det handlar om att jobba smartare, minska administration och pappershantering och på olika sätt förenkla och förbättra för kommunens medarbetare och invånare, säger Göran Hoffman, it-chef i Hedemora kommun.

Göran Hoffman och hans åtta medarbetare på it-avdelningen har tillsammans med tre av kommunens systemförvaltare bidragit till digitala storverk på relativt kort tid. Inte minst tekniskt där införandet av Office 365 och Windows 10 lagt en gedigen grund att jobba vidare från.

Här är vi 15 kommuner som letar efter synergieffekter vad gäller projekt och investeringar.

göran hoffman, it-chef, hedemora kommun

15 kommuner i samarbete

Idag driver Hedemora en målmedveten utveckling av e-tjänster inom bland annat skola, vård och omsorg. Bland annat har man satsat på en kommunapp, som ger medborgarna tillgång till e-tjänsterna och en hel del annan kommuninformation. Efter en lite trevande start har invånarnas intresse bara ökat och antalet nedladdningar har på relativt kort tid passerat 2 000 i en kommun med drygt 15 000 invånare.

Göran Hoffman återkommer till hur man på olika sätt arbetar för att tillsammans med kommunens andra viktiga verksamhetsområden lyfta digitalisering och smarta lösningar.

– Vi är en liten kommun och det kräver att vi på ett klokt sätt tar vara på de ekonomiska och andra resurser som vi har. Det innebär bland annat vi jobbar med en ganska nystartad digitaliserings- och utvecklingsgrupp för vår egen kommun. Vi deltar också i en motsvarande grupp på länsnivå. Här är vi 15 kommuner som letar efter synergieffekter vad gäller projekt och investeringar. Förslagen förankras i våra respektive kommunledningsgrupper och på sätt hoppas vi driva utvecklingen i samma takt i hela länet.

Knyter ihop säcken

Ett spännande resultat av det kommunöverskridande samarbetet är etableringen av ett länsgemensamt e-arkiv som kommer att administreras av Säter och driftas i Borlänge.

– Ett e-arkiv är en förutsättning för att knyta ihop säcken så att vi helt kommer ifrån pappersutskrifter för alla typer av e-tjänster. Samtidigt är den här kompetensen svår att få ihop. Lösningen har blivit att vi nu betalar Säters kommun som upphandlat plattformen och driver en pilotstudie. I januari är det tänkt att de olika kommunerna ska kunna börja leverera in till e-arkivet. Jag är jättestolt över Dalarna och vad vi kan åstadkomma tack vare vårt samarbete.

Ett annat tydligt resultat av det goda samarbetet är att Dalarnas län tidigare i år upphandlade en ny telefonoperatör.

– Avtalet blev klart i våras och nu har vi och fyra ytterligare kommuner gått över till Telenor. Den stora utmaningen är täckningen, där många har trott att den tidigare leverantören hade ett bättre erbjudande. Det har orsakat en del frågor från verksamheten, men vi kan bara konstatera att vi har väldigt lite täckningsproblem och hoppas att oron snart lägger sig. Bytet av leverantör gynnar olika aktörers konkurrenskraft och halverar våra kostnader.

Bättre för alla

Göran Hoffman anar en oro bland de kommunanställda för förlorade arbetstillfällen som skapar en viss avvaktan kring digitaliseringen av olika kommunala tjänster och funktioner. Men verkligheten ser väldigt annorlunda ut.

– Vi ser stora pensionsavgångar inom de närmaste fem åren och det är redan idag svårt att rekrytera medarbetare. Inget av det vi gör handlar om att någon ska förlora jobbet. I själva verket kan till exempel automatisering och robotisering inom socialförvaltningen frigöra tid från administration till mer tid för brukarna. På så sätt blir det förbättringar för alla berörda.

Göran Hoffman skulle gärna öka digitaliseringstakten men är samtidigt stolt över mångfalden idéer och, inte minst, antalet smarta lösningar som snabbt förändrar hur kommunen driver sin kärnverksamhet. Till exempel inom vård och omsorg.

– Jag tycker att Hedemora är på hugget. Idag sker vårdplaneringen via Skype och video och det har förenklat för både personal och patienter som bland annat slipper långa resor. Vi testar också nattillsyn med kameror och tittar på att implementera en robot för hanteringen av försörjningsstöd inom socialförvaltningen, avslutar han.

12 oktober 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng