Sista skoltipsen inför GDPR

Inom kort träder GDPR i kraft och för Sveriges skolor kan det innebära en genomlysning av flera 100 olika pedagogiska tjänster. För att det ska kunna ske krävs ett mycket nära samarbete mellan huvudmän, kommun och skola. Det menar GDPR-konsulten Johan Wahlström.

– GDPR är ju i högsta grad en aktuell fråga. I de skolor som huvudmän har ett bra arbete kan vi gå in och hjälpa till med rena utbildningsinsatser för de rektorer och lärare kring vad man behöver veta utifrån den roll man har. Andra skolor kanske upplever att det kommunen eller huvudmannen har gjort inte riktigt stämmer överens med deras upplägg och då kan vi hjälpa till med det så att det fungerar bättre utifrån just den skolan. Ibland tar vi ett helhetsgrepp för hela kommunen och projektleder hela kommunens GDPR-arbete, där skolan brukar vara ungefär halva verksamheten.

Läs mer: Tre skoltips inför GDPR

– Det kan handla om alltifrån handfasta råd om vilka webbtjänster som är okej att använda, till hela skolans registerförtäckning så att man vet var alla personuppgifter finns, och där vi hjälper till med att strukturera upp det arbetet. GDPR handlar ju mycket om ordning och reda. Har man ett bra informationssäkerhetsarbete är det nödvändigtvis inte så mycket jobb kvar att göra för att uppfylla GDPR-kraven, säger Johan Wahlström, konsult på Knowit.

Läs mer: "GDPR hotar skolan digitalisering"

Läs mer: Två av tio förstår GDPR

Hur skiljer sig arbetet mellan skola och övriga kommunala verksamheter?

– Den stora skillnaden är att man till exempel på socialtjänsten har ett system, på samhällsbyggnadskontoret tre system. I en skola, däremot, jobbar man ju med ungdomar från första klass ända upp i gymnasiet, och därför blir det väldigt många olika tjänster. Även om man kanske har tre-fyra huvudsystem så kan det röra sig om hundratals pedagogiska tjänster som man använder och som man måste göra en analys på. Det är den största skillnaden.

Läs mer: Voister förklarar GDPR

Vad har du för bild av skolans arbete kring digitalisering på det stora hela?

– It i skolan har man ju pratat om under i alla fall de 15 år som jag har arbetat inom eller med skolor. Jag har arbetat som lärare och rektor, och inom skolförvaltningen på en kommun, på SKL, och senast som it-strateg i en stor kommun. Under alla dessa år har det förstås hänt mycket, men det är fortfarande många frågor som låter ungefär likadant, det vill säga vilka enheter som ska köpas in, vilka lärplattformar som är bäst, vilka digitala läromedel ska köpas in. Vad man väljer där spelar nödvändigtvis inte jättestor roll, utan det som är viktigt är att jobba med den strategiska målbilden. Hur vill vi att it i skolan ska bidra till elevernas och lärarnas dagliga arbetsmiljö och lärande, och hur det ska stötta processer i skolan, och inte minst underlätta administrationen? Det är där de stora utmaningarna ligger framöver: att sätta en bra målbild för hur vi ska jobba oss framåt, genom att prova olika lösningar på en lokal nivå, men med en gemensam målbild.

Läs mer: Branscher i samarbete inför GDPR

7 maj 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng