Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

Branscher i samarbete inför GDPR

branscher-samarbete-gdpr.jpg

Sveriges bemanningsföretag har gått samman för att reda ut frågetecknen inför GDPR. Ett av de deltagande företagen är Alpha CE, som rekommenderar fler branscher att göra på liknande sätt.

– Med en gemensam kraftsamling blir det lättare att arbeta fram en godkänd uppförandekod som sedan förenklar anpassningen till GDPR, säger Botond Pakucs, it-chef på AlphaCE. 

AlphaCE är ett bemanningsföretag som arbetar med utbildning och matchning med fokus på att få personer långt bort från arbetsmarknaden ut i jobb, bland annat långtidsarbetslösa och nyanlända. Företaget finns på drygt 50 orter i Sverige, en siffra som ökar nästan konstant.

Som bemanningsföretag så är personuppgifter något av en råvara och de hanterar uppgifter för tusentals deltagare och elever varje år. Där inkluderas även så kallade känsliga personuppgifter, vilket innebär att det är extra viktigt att ha kontroll över hanteringen.

På initiativ av branschorganisationen Bemanningsföretagen har därför AlphaCE med flera andra företag i branschen börjat samarbeta kring en gemensam uppförandekod som ska gälla för hela branschen.

 I artikel 40 i GDPR så uppmuntrar man att utarbeta uppförandekoder med hänsyn till särdragen hos olika sektorer och de särskilda behoven hos olika företag. Förslag till uppförandekod kan sedan bli bedömda och godkända av den nationella tillsynsmyndigheten, Datainspektionen i Sverige. Förslag till den koden håller vi i Bemanningsföretagen på att tillsammans arbeta fram nu, säger Botond Pakucs, it-chef på AlphaCE.

Läs mer: Voister förklarar GDPR

En winwin-situation

Bemanningsbranschen är en av få yrkesgrenar som har påbörjat ett initiativ som detta, men Botond Pakucs rekommenderar flera att göra det. Det gör han av två primära anledningar där den ena är på grund av att GDPR i mångt och mycket fortfarande är en tolkningsfråga.

Många vet inte exakt hur de ska tolka förordningen, men om man skickar in ett förslag på uppförandekod till Datainspektionen får man en officiell bedömning ifall man tolkat det rätt eller fel. Det förenklar förhoppningsvis också arbetet för Datainspektionen som kan ta ett beslut ifall tolkningen stämmer för en hel bransch. Detta skapar en winwin-situation, menar Botond Pakucs.

Den andra anledningen är att många inom samma bransch står inför liknande problem och frågeställningar. 

– Något som är intressant med GDPR är att den slår olika hårt beroende på vilken bransch man jobbar i. Vissa kanske bara har uppgifter om sina kunder medan andra som sysslar med utbildning kan hantera personuppgifter om minderåriga elever i sina system, och då står de inför olika utmaningar.

– Då är det bra att branscher med liknande utmaningar går ihop och rådfrågar Datainspektionen: Är vår tolkning korrekt? Hur kan vi göra de här förändringarna? Jag kan tipsa fler branscher att göra detta om de vill underlätta det långsiktiga arbetet med GDPR.

Läs mer: Tre skoltips inför GDPR

19 december 2017 Reporter Fredrik Adolfsson säkerhet Foto adobestock

Rekommenderad läsning

Eu Ladyjustice Schrems
Voister förklarar

Schrems II-domen

22 feb 2021 säkerhet

Schrems II-domen från juli 2020 innebär att det är betydligt svårare att använda amerikanska molntjänster. Men vad betyder domen för dig, hur kom den till och varför heter den Schrems II? Voister förklarar det du behöver veta.

people-cloud-960640.jpg

Forskning för säkrare moln

21 nov 2018 säkerhet

Företag använder sig ofta av molntjänster för att analysera stora mängder data, vilket kan innebära att den personliga integriteten och kontrollen över datan minskar. Nu startar ett innovationsprojekt, med bland annat Karlstads universitet och Eurecom, som ska försöka lösa problemet.

slar-in-fina-julklappar.jpg

GDPR utmanar e-handeln

15 nov 2018 säkerhet

Nordiska konsumenter blir alltmer tveksamma till hur näthandelsföretag använder persondata. Två av tre konsumenter tror att företagen delar kunduppgifterna med en tredje part och är mycket, eller ganska oroliga över hur uppgifterna används.

domarklubba-och-amerikanska-flaggan.jpg

Så påverkar Cloud Act

24 okt 2018 säkerhet

Cloud Act innebär att amerikanska myndigheter kan begära ut data från amerikanska molnleverantörer, oavsett var i världen informationen och servrarna finns. Mathias Strand, chefsjurist på Microsoft, ger sin syn på vad lagen kan betyda för Sverige.

lakare-med-patient.jpg

Ris och ros i GDPR-granskning

24 okt 2018 säkerhet

För första gången sedan GDPR infördes den 25 maj i år har Datainspektionen sett över hur den viktiga artikel 37 efterlevs bland svenska företag och myndigheter. Resultaten visar att det finns en del att jobba på, inte minst bland teleoperatörerna.

people-gdpr-960640.jpg

Nu granskas GDPR

19 okt 2018 säkerhet

Datainspektionen startar flera större granskningar kring hur GDPR efterföljs. En av dem rör samtycke som rättslig grund för att samla in och använda personuppgifter.

björnunge står på en död tall på marken i solen.jpg
Ett samarbete mellan Veritas och Voister

Sveaskog rensar upp med Veritas

3 sep 2018 säkerhet

Ett effektivt GDPR-arbete och mindre backup- och lagringskostnader. Det blev resultatet när Sveaskog satsade på Veritas Data Insight och Enterprise Vault. Nu har Sveaskog tagit bort drygt en tredjedel av tidigare sparad data. 

lite hus i esklistuna.jpg
video

Kommunernas öppna hål

4 jul 2018 säkerhet

NIS, GDPR och den reviderade säkerhetsskyddslagen ökar kraven på kommunernas säkerhet. Men i glappet mellan tillgängliga medborgartjänster och sviktande skatteunderlag kan främmande aktörer utan större ansträngning ta sig in och sabotera samhällsviktig infrastruktur.

lastbil-pa-vag-fran-hamnen.jpg

Nollkoll på NIS

25 jun 2018 säkerhet

De nya GDPR-reglerna har fått stor uppmärksamhet. Men många företag behöver hantera ytterligare ett regelverk; NIS, Network and Information Security, där en ny lag förväntas börja gälla redan den 1 augusti i år. Om en majoritet av bolagen var väl förberedda för GDPR ser läget för NIS väldigt annorlunda ut, visar en ny undersökning.