Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

"Vi måste bli mer disruptiva"

minc 960640.jpg

Sverige är bra på digitalisering inom offentlig förvaltning men det saknas driv att ta en tätposition och att välja vertikaler. Jeanette Andersson, Minc och medlem i Digitaliseringsrådet hoppas på kompetens inom alla områden.

Man kan inte längre förlita sig på en examen 20 år tillbaka i tiden. Vi, liksom företagen, måste alla ta ett ansvar för vårt eget lärande och universiteten och högskolorna har en viktig roll att spela här, säger Jeanette Andersson.  

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet sattes samman under våren 2017.

De arbetar inom fem områden som regeringen lyft fram i sin digitaliseringsstrategi - kompetens, trygghet, innovation, ledning och infrastruktur.

I deras mål ingår bland annat att:
- följa, analysera och utvärdera genomförande och effekter av regeringens insatser där sådan utvärdering inte redan sker
- följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden
- bidra med stödjande underlag för att främja genomförande av regeringens insatser
- lämna förslag till konkreta insatser med klargörande av aktörer och roller, synergier med EU:s politik för digitalisering måste säkerställas

Digitaliseringsrådets medlemmar utöver ordförande Peter Eriksson är:
Ann Helenius, Stockholms stad
Anna Felländer, Swedish House of Finance
Charlotte Brogren, fd Vinnova
Darja Isaksson, digital strateg
Jan Gulliksen, KTH
Jeanette Andersson, Minc
Martin Linder, Unionen
Nicklas Lundblad, Google
Sara Mazur, Ericsson
Åsa Zetterberg, SKL

Jeanette Andersson är Business advisor early stage financing på Minc i Malmö och sitter med i regeringens digitaliseringsråd. Ett råd som just nu har kompetens som fokusområde, vilket också är delen som Jeanette Andersson tycker är allra viktigast eftersom digitalisering kräver nya kunskaper och nya angreppssätt.

Ett bra exempel är Prompt, högspecialiserade kurser för yrkesverksamma som ges flexibelt och nätburet. Men att fortsätta utbilda sig gäller självklart inte bara lärare utan alla yrken och där borde Sverige bli bättre.

Bygg egna ekosystem

Enligt Jeanette Andersson finns det en kompetensbrist kring digitalisering inom vissa områden i Sverige och det kommer att påverka vårt samhälles förmåga framöver. Bland annat tycker hon att det borde kunna finnas mer utrymme för möten mellan äldre bolag och startups där innovation, idéer och kunskap på ett mer naturligt sätt skulle kunna utbytas.

 Jag läste häromdagen att Tysklands Sverige-ambassadör uttryckte förvåning över att vi svenskar var så positivt inställda till digitaliseringen. I Tyskland fokuserar man mer på risker och jobbtillfällen som potentiellt försvinner. I Sverige uppfattas vi som mer fokuserade på möjligheterna, även om vi ser utmaningen.

Men man kan inte göra en digitalisering värd namnet om man inte har en bra infrastruktur och om man inte har bra och trygga säkerhetslösningar.

 Vi måste känna oss helt trygga i vårt digitala liv, ett liv där vår data inte missbrukas och där stora starka bolag får ett väldigt dataövertag. Jag vet inte om vi har kompetensen för det just nu och för att lyckas krävs samarbete. Vi är de ekosystemen vi bygger själva, ingenting fungerar om alla arbetar själva utan vi måste alla gå ihop.

Bra på problemlösningar

Trots kompetensbristen är Jeanette Andersson positivt inställd till framtiden. I Sverige finns en kultur av problemlösningar och väletablerade lärosäten.

Däremot måste vi sätta ner foten och bestämma vilka områden Sverige ska vara absolut bäst i och i vilka vertikaler vi kan göra störst skillnad.

jeanette andersson minc1.jpg

Jeanette Andersson, Minc och Digitaliseringsrådet.

 Tittar man på olika index så ligger vi ofta långt fram när det gäller digitala kunskaper inom offentlig förvaltning. Men vi måste bli ännu bättre på att ta för oss på den disruptiva marknaden för det som gäller idag gäller inte imorgon.

Datadriven framtid

Mycket handlar om att säkerställa att vi som land tar tillvara på talangerna och möjligheterna framöver, menar hon. 

I Sverige är vi duktiga på bland annat exempelvis mjukvara, medtech och AI och vi har många duktiga startups som skapar fantastiska möjligheter. Där måste vi säkerställa att vi drar nytta av de möjligheterna. Det gäller alltifrån kompetens, finansiering och möjligheter att testa nya idéer och så vidare.

 När vi i Sverige gjorde hempc-reformen 1998 så skapade det enormt stora avtryck i vår framgång som land och det gav oss en stark skjuts i vår digitala mognad. Nu gäller det att hitta den nya reformen - då kan vi ta ett stort steg fram i den helt datadrivna framtiden.

2 november 2017 Uppdaterad 1 december 2017 Reporter Fredrik Adolfsson ledarskap Foto Johan Bävman, Minc

Rekommenderad läsning

Biljardbollar Upplagda I Trekant På Biljardbord

Digital fritidsgård med Vinnova

3 maj 2021 digit

Umeå satsar på en digital fritidsgård för kommunens unga. Tillsammans med startups, som ingår i det Vinnova-finansierade nätverket Ignite Public, hoppas kommunen på en plattform som ska utvecklas i samarbete med ungdomar och fritidsledare.

Folk På Stan Telia Anonymdata

Telias data planerar samhället

17 mar 2021 digit

Telia använder anonymiserad data för samhällsplanering. Datan hjälper kommuner att bli mer hållbara och ger en koll på hur befolkningen följer restriktioner under pandemin. 

It Kille 960640

För gammal för tech

17 mar 2021 digit

Åldersdiskriminering är vanligt inom it och tech. Äldre medarbetare antas vara mindre uppdaterade om ny teknik och ha svårare för att bearbeta och lära sig nya saker. Det visar en ny studie. 

Holmen 960640

Holmens molnlycka

25 jan 2021 digit

Holmen går igenom en digital resa med fokus på molnet, SD-WAN och robotar, vilket har inneburit ökad effektivitet och digital lycka hos medarbetarna. Nästa steg är att bli ännu mer databaserade. 

Anders Ygeman

Oklart molnbesked

19 jan 2021 digit

It-driftsutredningen vill se en ändring i Offentlighets- och sekretesslagen för att underlätta outsourcing och användande av molntjänster. Men ansvaret ska fortsatt ligga på myndigheterna själva. Det står klart efter att ett delbetänkande nu lämnats in till digitaliseringsminister Anders Ygeman.

pat gelsinger.jpg

Lämnar VMware för Intel

14 jan 2021 digit

Pat Gelsinger ersätter Bob Swan och blir ny vd på Intel. Pat Gelsinger kommer närmast från rollen som vd för VMware men har en lång historia med Intel, där han började jobba som tonåring.

Kvinna Orange Bakgrund 960640

Jämställd 2050

16 dec 2020 digit

It och telekom är fortsatt en mansdominerad bransch. Trots en viss ökning av antalet kvinnor i branschen sker förändringen långsamt och det kan ta upp till 30 år innan branschen är jämställd.

Mustasch 960640

AI mot cancer

8 dec 2020 digit

Lunds universitet undersöker om AI kan hjälpa till att diagnostisera prostatacancer. En sådan lösning skulle vara till stor hjälp, inte minst eftersom det råder brist på patologer, men det finns fortfarande utmaningar kvar att lösa. 

Husnyckel Mot Gul Bakgrund
voister trend 2020

Lantmäteriets satsningar

12 okt 2020 digit

Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att ta fram exempel på lyckade AI-satsningar för att skapa ett förtroende för tekniken. Samtidigt framkommer det i undersökningen Voister Trend att myndigheten är en av få som på allvar försöker använda blockkedjeteknik. Ladda ned Voister Trend och ta del av hela undersökningen.