"Med 5G finns inget utrymme för felmarginal"

Sara Mazur 960640.jpg

Sara Mazur är forskningschef på telekomjätten Ericsson där det viktigaste är att hela tiden kunna se in i framtiden. Just nu jobbar hon på att göra Ericsson till det bäst förberedda företaget inför det reella 5G-inträdet. 
– Man måste hela tiden växelverka med andra och försöka förstå omvärlden, säger hon.

Civilingenjören och hedersdoktorn Sara Mazur tillträdde rollen som forskningschef på Ericsson 2012. Hon blev två år senare framröstad av IDG till Sveriges mäktigaste it-kvinna - och hennes forskning har möjliggjort lösningar som 2G, 3G och 4G. Redan när Sara var 13-14 år visste hon att det var teknik som gällde och att hon framöver skulle studera på KTH. 

 Jag var väldigt intresserad av teknik, fysik och matematik, ett intresse som har hållit i sig. Tio år senare var jag utbildad civilingenjör och fem år efter det, 1995, började jag på Ericsson.

På Ericsson har Sara Mazur suttit på ett otal olika roller, bland annat har hon jobbat med radioforskning, elektromagnetiska fält, antennsystem och nätverk. Nu innehar hon 69 patent och basar över 650 forskare som sitter på 15 olika städer i tio olika länder. Med så många personer från olika ställen kan således åldrarna, kulturen och personligheterna variera kraftigt - men det är inget som Sara Mazur ser som ett problem.

Jag tycker inte att vi har gått fel någon gång de senaste 20 åren.

Sara Mazur , forskningschef, Ericsson

 Det är viktigt att anpassa deras roller efter vilka de är som personer. De anställda är den största resursen vi har, och då är det primärt att på bästa sätt hitta arbetsuppgifter där de kommer till sin rätta allra mest. Jag försöker ge alla de bästa förutsättningarna för varje individ.

På forskningsavdelningen handlar mycket av arbetet om att se in i framtiden, upptäcka nya trender, satsa på rätt teknologier och nya koncept. 

 Det vi jobbar med ska ofta komma till värde om 3-7 år, och där ligger den svåraste utmaningen. Man måste hela tiden växelverka med andra industrier och förstå omvärlden.

Du har ju jobbat på Ericsson i mer än 20 år, finns det någon gång som Ericsson gått helt fel väg, och hur hittade ni isåfall tillbaka?

 Jag tycker inte att vi har gått fel så länge jag arbetat här. Vi är bra på att välja rätt väg och ligga i framkant. Vi var först med 3G och 4G och nu ligger vi även främst i utvecklingen av 5G.

Just 5G är något som tar upp mycket av Sara Mazurs och forskningsteamets tid för närvarande. Ericssons nät bär i dagsläget på 40 procent av världens mobiltrafik, en utveckling som de gärna vill få med in i 5G-världen. Företaget har till dags dato lyckats få in 24 avtal med operatörer kring uppkopplingen, fler än samtliga konkurrenter. 5G har också blivit något av ett personligt intresse för Sara Mazur - som ser stora förändringar överallt efter att 5G blivit standard.

SaraMazur_press3 (00000002).jpg

År 2015 utnämndes Sara Mazur till hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet.

 Kraven kommer att bli väldigt mycket högre i och med 5G. Det ska från början kunna möta de uppkopplade industrierna och samhället, och klara av kritiskt uppkopplade robotar och självkörande bilar. Där finns det inget utrymme för felmarginal.  

 Det ska klara av att hantera tusen gånger högre datamängder, hundra gånger högre datatakt, fördröjningen ska vara fem gånger kortare och klara av hundra gånger fler uppkopplade enheter. Så det är mycket ansvar på oss att få det att fungera.

Ericsson har ett antal industripartners där de just nu testar 5G-tekniken i industriella tillämpningar. Bland annat är projektet PIMM (Pilot for Industrial Mobile Communication in Mining) igång, där några av aktörerna är Boliden, ABB, Volvo, Telia och SICS, och de testar exempelvis hur olika applikationer med mobil kommunikation fungerar i Bolidens gruvor. 

 Vi vill öka produktiviteten och säkerheten. En sak vi testar är autonoma gruvfordon för att ju färre personer i farliga situationer i gruvorna, desto säkrare. För att utveckla tekniker som ska bli bäst och för att vi ska fortsätta vara världsledande måste vi lära oss vilka utmaningar vi står inför - därför samarbetar vi gärna med företagen ute på fältet. Dessutom uppstår innovation när vi träffas över företagsgränserna.

9 september 2016 Uppdaterad 15 december 2016 Reporter Fredrik Adolfsson ledarskap

Digitala strategier

På konferensen Digitala strategier möts it-beslutsfattare och verksamheter över alla branscher för att byta erfarenheter. 

Utöver Sara Mazur, forskningschef Ericsson, kommer bland annat Anders Jensen, vd för MTG Sverige, och Ann Hellenius, CIO för Stockholms stad, att tala på konferensen. 

Datum: 23 november

Tid: 09.00-23.00

Plats: Stockholm Waterfront Congress Center

Anmäl dig här. 

Rekommenderad läsning

Stäng