"Vi måste bli mer disruptiva"

minc 960640.jpg

Sverige är bra på digitalisering inom offentlig förvaltning men det saknas driv att ta en tätposition och att välja vertikaler. Jeanette Andersson, Minc och medlem i Digitaliseringsrådet hoppas på kompetens inom alla områden.

Man kan inte längre förlita sig på en examen 20 år tillbaka i tiden. Vi, liksom företagen, måste alla ta ett ansvar för vårt eget lärande och universiteten och högskolorna har en viktig roll att spela här, säger Jeanette Andersson.  

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet sattes samman under våren 2017.

De arbetar inom fem områden som regeringen lyft fram i sin digitaliseringsstrategi - kompetens, trygghet, innovation, ledning och infrastruktur.

I deras mål ingår bland annat att:
- följa, analysera och utvärdera genomförande och effekter av regeringens insatser där sådan utvärdering inte redan sker
- följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden
- bidra med stödjande underlag för att främja genomförande av regeringens insatser
- lämna förslag till konkreta insatser med klargörande av aktörer och roller, synergier med EU:s politik för digitalisering måste säkerställas

Digitaliseringsrådets medlemmar utöver ordförande Peter Eriksson är:
Ann Helenius, Stockholms stad
Anna Felländer, Swedish House of Finance
Charlotte Brogren, fd Vinnova
Darja Isaksson, digital strateg
Jan Gulliksen, KTH
Jeanette Andersson, Minc
Martin Linder, Unionen
Nicklas Lundblad, Google
Sara Mazur, Ericsson
Åsa Zetterberg, SKL

Jeanette Andersson är Business advisor early stage financing på Minc i Malmö och sitter med i regeringens digitaliseringsråd. Ett råd som just nu har kompetens som fokusområde, vilket också är delen som Jeanette Andersson tycker är allra viktigast eftersom digitalisering kräver nya kunskaper och nya angreppssätt.

Ett bra exempel är Prompt, högspecialiserade kurser för yrkesverksamma som ges flexibelt och nätburet. Men att fortsätta utbilda sig gäller självklart inte bara lärare utan alla yrken och där borde Sverige bli bättre.

Bygg egna ekosystem

Enligt Jeanette Andersson finns det en kompetensbrist kring digitalisering inom vissa områden i Sverige och det kommer att påverka vårt samhälles förmåga framöver. Bland annat tycker hon att det borde kunna finnas mer utrymme för möten mellan äldre bolag och startups där innovation, idéer och kunskap på ett mer naturligt sätt skulle kunna utbytas.

 Jag läste häromdagen att Tysklands Sverige-ambassadör uttryckte förvåning över att vi svenskar var så positivt inställda till digitaliseringen. I Tyskland fokuserar man mer på risker och jobbtillfällen som potentiellt försvinner. I Sverige uppfattas vi som mer fokuserade på möjligheterna, även om vi ser utmaningen.

Men man kan inte göra en digitalisering värd namnet om man inte har en bra infrastruktur och om man inte har bra och trygga säkerhetslösningar.

 Vi måste känna oss helt trygga i vårt digitala liv, ett liv där vår data inte missbrukas och där stora starka bolag får ett väldigt dataövertag. Jag vet inte om vi har kompetensen för det just nu och för att lyckas krävs samarbete. Vi är de ekosystemen vi bygger själva, ingenting fungerar om alla arbetar själva utan vi måste alla gå ihop.

Bra på problemlösningar

Trots kompetensbristen är Jeanette Andersson positivt inställd till framtiden. I Sverige finns en kultur av problemlösningar och väletablerade lärosäten.

Däremot måste vi sätta ner foten och bestämma vilka områden Sverige ska vara absolut bäst i och i vilka vertikaler vi kan göra störst skillnad.

jeanette andersson minc1.jpg

Jeanette Andersson, Minc och Digitaliseringsrådet.

 Tittar man på olika index så ligger vi ofta långt fram när det gäller digitala kunskaper inom offentlig förvaltning. Men vi måste bli ännu bättre på att ta för oss på den disruptiva marknaden för det som gäller idag gäller inte imorgon.

Datadriven framtid

Mycket handlar om att säkerställa att vi som land tar tillvara på talangerna och möjligheterna framöver, menar hon. 

I Sverige är vi duktiga på bland annat exempelvis mjukvara, medtech och AI och vi har många duktiga startups som skapar fantastiska möjligheter. Där måste vi säkerställa att vi drar nytta av de möjligheterna. Det gäller alltifrån kompetens, finansiering och möjligheter att testa nya idéer och så vidare.

 När vi i Sverige gjorde hempc-reformen 1998 så skapade det enormt stora avtryck i vår framgång som land och det gav oss en stark skjuts i vår digitala mognad. Nu gäller det att hitta den nya reformen - då kan vi ta ett stort steg fram i den helt datadrivna framtiden.

2 november 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson ledarskap Foto Johan Bävman, Minc

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng