Eldsjälar driver digitaliseringen

lindaliukas_960x640_SV.jpg

”Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra, en annan människa väl,” skrev poeten Stig Dagerman. Han kunde skrivit om digitaliseringens eldsjälar, människorna som med empati och teknik gör livet bättre för andra.

Länge handlade digitalisering om smart teknik som gjorde det möjligt att driva företag och organisationer så rationellt som möjligt. I dag handlar digitalisering om att förbättra människors liv och den utvecklingen drivs av eldsjälar med nyfikenhet, mod och förmåga att se möjligheterna även om det verkligen tar emot.

Livskvalitet

Tack vare eldsjälar erbjuds allt fler vårdlösningar på patienternas villkor och med god livskvalitet som ledstjärna. Utvecklingen drivs dels av engagerad vårdpersonal, dels av politiker som vågar fatta besluten som behövs. Det är inte heller enbart vården som hjälper människor i nöd. När livet känns riktigt mörkt finns det alltid någon som lyssnar.

Jämställdhet

De flesta håller nog med om att lärare har ett av de viktigaste och svåraste yrken som finns. Utmaningarna blir inte mindre i en tid när förutsättningarna för undervisning, kommunikation och relationer förändras snabbare än någonsin tidigare. Skolans eldsjälar jobbar för att förändra livet för de allra fattigaste, eller erbjuder alla som vill ett viktigt verktyg för jämställdhet. Det är lärarna som utbildar framtidens digitala medborgare och ledare, och betydelsen av det uppdraget kan inte överskattas.

Hopp

På tal om eldsjälar brukade professor Hans Rosling framhålla att världens utveckling faktiskt går åt rätt håll, och att det på många avgörande sätt är bättre i dag än det var ”på den gamla goda tiden”. Det är nog inte bara jag som ibland haft svårt att tro honom. Därför blir alla eldsjälar så extra viktiga. Inte enbart för hur ni förbättrar livet för era patienter, elever och medmänniskor. Utan för det hopp ni väcker hos oss alla.

Voister kommer att fortsätta berätta om digitaliseringens eldsjälar. Någon särskild eldsjäl som du vill läsa om? Mejla nyheter@voister.se och berätta varför. 

13 juni 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne HammarskjöldledarskapFoto Nordic Business Forum

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng