Sunne kommun är redo när nationella prov blir digitala

Tjej Sitter Vid Dator I Skola; Mikael Nilsson, Mark Savela, Sunne Kommun; Dnp, Digitala Nationella Prov, Skolverket

Mikael Nilsson och Mark Savela (t.h.), Sunne kommun. Foto: Voister

Alla sjätteklassare i Sunne kommun har nu genomfört de första proven i Skolverkets nya digitala plattform. Mikael Nilsson och Mark Savela, båda digitaliseringsutvecklare och drivande i implementationen av DNP, säger att engagemanget och det goda samarbetet mellan it-enheten och verksamheten har varit avgörande för genomförandeprocessen.

Redan i februari 2018 sa Karin Hector-Stahre, projektledare på Skolverket:

– Vår bedömning är att majoriteten av skolor ska kunna genomföra digitala nationella prov inom 2–3 år.

Det innebär att de nationella proven i sin helhet skulle vara digitala till vårterminen 2022. Men detta har varit en större teknisk utmaning än man trott, bland annat på grund av nya GDPR-direktiv från EU. I mars 2021 sa Eva Westberg, chefsjurist på Skolverket:

– Elevers och anställdas personuppgifter har ett särskilt skyddsvärde enligt både EU-rätt och svensk lagstiftning. Innan plattformen kan tas i bruk behöver vi säkerställa att leverantören och dess underleverantörer verkligen lever upp till de nya kraven som Schrems II-domen innebär.

Sex år senare och DNP är ett faktum

Nu står det klart att till hösten 2024 blir digitala nationella prov (DNP) obligatoriskt för alla gymnasieelever i Sverige, men redan nu kan man prova Skolverkets plattform och genomföra de digitala betygsstödjande bedömningsstöden. Sunne kommun tog vara på denna möjlighet: Torsdagen den 25 april var det tekniska systemet på plats och på måndagen loggade alla elever i årskurs 6, 135 stycken fördelat på sex skolor, in på Skolverkets digitala plattform och genomförde det första bedömningsstödet i biologi.

– Vi resonerade att DNP kommer att ske förr eller senare. Bättre att göra det förr, säger Mark Savela digitaliseringsutvecklare i Sunne kommun.

– Vi ser det som ett genrep, att allt funkar, kompletterar Mikael Nilsson, också han digitaliseringsutvecklare i Sunne kommun.

Ett digitalt projekt med stort engagemang

Mikael Nilsson och Mark Savela har arbetat med DNP och med att förbereda Sunne kommuns skolor på det digitala genomförandet sedan 2018. De är båda lärare i grunden och känner väl till hur nationella prov går till i klassrummen, vilket de tror har varit en fördel i att kunna se helheten. Sunne kommun har även en rektorsstab som är digitalt intresserad och varit drivande i frågan, vilket gjort att arbetet aldrig stannat av.

– 2020 genomförde vi DNP-tempen tillsammans med vår leverantör, där vi gjorde en inventering av de system vi hade. Och det som funkade bra, valde vi att använda. Vi bestämde oss för att köra på beprövad teknik i stället för att prova nytt. Det har känts tryggt att veta och kunna de system vi valt använda i genomförandeprocessen, säger Mikael Nilsson.

– Vår styrka är hur vi är organiserade, som digitaliseringsutvecklare är vi en bro mellan it och verksamheten. Vi har otroligt kompetenta tekniker som gett de tekniska förutsättningarna, ända ner till varje enskild elevs dator, säger Mark Savela.

Sunne kommun har en ambition om att digitalisera i största möjliga mån, som kommunens it-chef Henric Eltonson lyfte i en intervju med Voister 2023. Den övergripande digitala målsättningen har varit betydelsefull.

– Det digitala intresset och ambitionen från politikerna i kommunen har såklart bidragit till de ekonomiska medel vi behövt för att genomföra detta arbete, säger Mikael Nilsson.

Utmaning med säker identifiering

En utmaning bland kommuner och skolor är hur lärare ska legitimera sig för provtjänsten.

– Vi har valt att använda Mobilt bank-ID. Även om lärarna behöver använda privata enheter för att logga in, har kommunen tillsammans med berörda fackförbund kommit överens om att lärarna får identifiera sig på detta sätt, säger digitaliseringsutvecklarna.

Ett korrekt EPPN-värde, identifiering av varje elev, är också en digital säkerhetslösning som behöver vara på plats och fungera för att bibehålla anonymitet vid rättning av proven. I dagsläget finns ännu ingen lösning för elever som inte har ett svenskt personnummer eller lever under skyddad identitet. Detta är något som ligger på Skolverket att utveckla.

Vi resonerade att DNP kommer att ske förr eller senare. Bättre att göra det förr.

Mark Savela, Sunne kommun

Rätt utrustning en lärdom

Vid genomförandet av det första bedömningsstödet i biologi var Mikael Nilsson på plats hos en av de sex skolorna. Eleverna fick börja med att logga in på sin dator och söka efter ”digitala nationella prov”. De fick då upp en app som en lokal tekniker tagit fram. Väl i appen skickades de vidare till Skolverkets hemsida där de klickade på en länk för att komma till provet. Så fort eleverna kom till provmiljön låstes datorn så de inte kunde använda sökmotorer eller andra medel för att leta efter svar.

– Eleverna var jätteduktiga trots att det var en hel del steg att klicka sig igenom innan de väl var inne i provmiljön. Den stora utmaningen visade sig faktiskt vara hörlurar med en 3 mm-kontakt, då många datorer visade sig ha en trasig ingång. Så till höstens genomförande för gymnasiet köper vi usb-headset om budgeten tillåter, säger Mikael Nilsson.

Redo för nästa steg

Med en stämpel på att införandeprojektet är klart, och vetskapen att all data landade hos Skolverket, är Sunne kommun nu redo för att ta nästa kliv.

– Nu kan vi arbeta vidare med att förbättra genomförandeprocessen. Hittills har det varit ett tekniskt fokus; nu blir det mer ett pedagogiskt fokus. Men självklart är vi ständigt tvungna att följa upp, utveckla och se till att allt flyter och fungerar som det ska, säger Mark Savela.

– Att testa den nya digitala plattformen har varit en möjlighet för oss att kontrollera så teknik, nätverk och överföring av data mellan Sunne kommun och Skolverket är komplett och stabil. Nu vet vi att våra system fungerar inför nästa år då grundskolan och gymnasieskolans elever ska genomföra digitala nationella prov (DNP), avslutar Mikael Nilsson.

Varför DNP?

Redan 2018 började planeringen för att de årliga nationella proven skulle göras digitalt på Skolverkets plattform. Syftet är att stödja en rättvis och likvärdig betygssättning med anonymitet.

– Målet med digitala nationella prov är att det ska minska administrationen för lärarna, effektivisera genomförandet på skolorna och göra bedömningen mer likvärdig och rättssäker, säger Karin Hector-Stahre som är projektledare på Skolverket.

Nuläge
Vecka 18 startade genomförandet av de digitala betygsstödjande bedömningsstöden på Skolverkets plattform för årskurs 6. Alla ämnen som ges denna möjlighet är biologi, kemi, fysik och samhällskunskap. Läs mer på Skolverket.se

20 maj 2024Uppdaterad 23 maj 2024Reporter Sofia HellströmerSkolaFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng