Digitala nationella prov försenas

Gult Trafikljus Mot Blå Himmel

Plattformen som de digitala nationella proven ska ligga på uppfyller inte de juridiska kraven för skydd av personuppgifter. Nu skjuts därför både proven och testverksamheten upp.

– Elevers och anställdas personuppgifter har ett särskilt skyddsvärde enligt både EU-rätt och svensk lagstiftning. Innan plattformen kan tas i bruk behöver vi säkerställa att leverantören och dess underleverantörer verkligen lever upp till de nya kraven som Schrems II-domen innebär, säger Eva Westberg, chefsjurist på Skolverket.

Testverksamhet skjuts upp

För att förbereda Sveriges skolor för de nationella proven har 100 testskolor utsetts, med syfte att just testa huvudmäns och skolors digitala förutsättningar. Tanken var att testverksamheten skulle starta under hösten 2021, men nu försenas dessa tester eftersom varken skolpersonalens eller elevernas personuppgifter får användas i tester.

Detta är ett resultat av den så kallade Schrems II-domen, som i det här fallet innebär att Skolverket är skyldig att skydda elevers och skolpersonals personuppgifter som myndigheten behandlar.

– Försöksverksamheten kommer att fortsätta i någon form, och vi ser nu över vilka aktiviteter vi kan göra tillsammans med försöksskolorna under 2021, säger Anna Westerholm, chef för läroplansavdelningen på Skolverket.

Oklart när DNP blir av

Därmed försenast också införandet av de digitala nationella proven överhuvudtaget, som dessutom redan har försenats sedan tidigare på grund av pandemin. Tidigare var den preliminära planen att införandet skulle äga rum under 2023.

– Vi har kommit långt i digitaliseringen av de nationella proven och det arbete som är gjort på Skolverket och ute på skolorna är inte bortkastat. I det fortsatta arbetet behöver vi anpassa oss till det nya rättsliga läget. Vi återkommer med mer information och en uppdaterad tidplan under våren, säger Anna Westerholm.

Källa: Skolverket

2 mars 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim lefflersäkerhetFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng