Digitala prov 1.0

tre-flickor-vid-dator.jpg

Om fyra år ska de nationella proven genomföras digitalt. Skolverket förbereder införandet och valet av digital provplattform är bara en av flera viktiga utmaningar som återstår att lösa.

– Målet med digitala nationella prov är att det ska minska administrationen för lärarna, effektivisera genomförandet på skolorna och göra bedömningen mer likvärdig och rättssäker, säger Karin Hector-Stahre som är projektledare på Skolverket.

Bakom förändringen som bland annat berör grundskolans åk 3, 6 och 9 och gymnasieskolan ligger ett regeringsuppdrag från 2017 som bland annat omfattar digitalisering av nationella prov och bedömningsstöd. Förändringen speglar också utvecklingen mot att proven ska få allt större betydelse för betygsättningen.

Rent praktiskt behöver varje skola en säkerhet kring internetuppkoppling och enheter så att en hel årskurs kan genomföra ett nationellt prov samtidigt.

Kommer den infrastrukturen finnas på plats till 2022?

– Förutsättningarna ser bra ut. Det är vår bedömning att en majoritet av skolorna skulle kunna genomföra digitala nationella prov inom 2-3 år.

För Skolverket väntar också en rad strategiska beslut.

– Vi ska bland annat bestämma vilket verktyg som proven ska utvecklas i. Det kommer vi göra under våren och lämna besked i höst. Då kommer vi också gå ut med information om minimikraven för skolornas internetuppkoppling.

Standardwebbläsare

Skolorna kommer inte själva behöva upphandla provplattformen.

– Skolverket kommer att utveckla proven så att de är tillgängliga i en standardwebbläsare som Internet Explorer, Edge, Chrome, Firefox och Safari och vi kommer också att tillhandahålla provplattformen till alla skolor.

Karin Hector-Stahre vill betona att höstens uppsatsdelar i svenska, svenska som andraspråk och engelska för åk 9, gymnasieskolan och komvux inte är en del av digitaliseringen av de nationella proven.

– Det är ett pappersprov som tidigare med förändringen att eleverna nu ska använda en digital enhet för att skriva sin text.

Med start i höst kommer Skolverket driva en försöksverksamhet med utvalda skolor. Från 2021 ska det finnas ett urval digitala nationella prov och från 2022 finns de tillgängliga i sin helhet.

– De första digitala proven kommer vara en 1.0-lösning som kommer att utvecklas vidare för att bra alltid kan bli ännu bättre, avslutar Karin Hector-Stahre.

På Skolverkets webbplats finns mer information som uppdateras kontinuerligt.

26 februari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldit i skolanFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng