Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Underkänd lärarutbildning

Dagens lärarstudenter tar examen utan kunskaper om hur de använder digitala verktyg i undervisningen. SKL pekar på bristerna i sin nationella handlingsplan för skolans digitalisering och kräver ett omtag för en likvärdig utbildning.

Text elisabeth nore Foto fredrik kron, adobestock 12 september 2019 it i skolan

– Jag tror det är viktigt att titta på goda exempel men också att våga testa, och att då har en plan för hur det som görs ska utvärderas. Det kommer så mycket nytt hela tiden att det som var bäst igår kanske inte är bäst imorgon, säger Maria Stockhaus, (M), ledamot i utbildningsutskottet.

Hur ska lärare och skolledare kunna hantera kraven?

– Hela ansvaret kan inte läggas på lärarna. Det är lärarna som ytterst gör det, men vi behöver ge stöd och se till att de grundläggande förutsättningarna runt omkring fungerar. Det ska inte vara som idag när det ibland snarare blir mer tidskrävande och mindre effektivt med digitalisering i undervisningen. Så vill ingen ha det och syftet med digitaliseringen är ju att gynna lärande och det livslånga lärandet. Där tänker jag att vi behöver stödja lärarna, säger Annika Agélli Genlott, utredare på SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

– Här är kompetensutveckling en del, men också att se till att de system och den teknik som lärarna använder fungerar. Vi tror gärna att vi är rätt så bra utrustade hårdvarumässigt i Sverige, men därmed inte sagt att tekniken är förenlig med det man vill göra. Man kanske har köpt fel saker, eller så pratar inte de appar eller den teknik man har köpt med varandra, eller går inte ihop med de andra systemen. Sådant gör att det blir svårt och det ska inte förekomma. Det är hygienfaktorer egentligen.

Behöver politikerna mer kunskap?

– På nationell nivå tror jag det handlar mer om mod än om kunskap just nu, och att våga ta itu med lärarutbildningen som ett exempel. Med några få undantag är den inte ens på banan när det gäller dessa frågor. Idag saknar lärarutbildningen som regel någon form av utbildning i hur man använder digitala verktyg i undervisningen, och hur man gör det på ett effektivt sätt för att främja barnens lärande.

Hur kan det förändras?

– Trots att det är en ny lärarutbildning visar utvärderingar att den inte håller måttet. Därför behöver vi göra ett omtag på lärarutbildningen i stort och det här är en aspekt som måste in då.

Vad bidrar SKL med här?

– Vi har sagt samma sak om lärarutbildningen kopplat till den nationella handlingsplanen som vi överlämnade till regeringen i mars i år. Vi ser att lärarutbildningen är en del som absolut behöver utvecklas, och dessutom är den icke-likvärdig som det ser ut idag. Vi kan delta i den debatten och se vad som kan påverkas utifrån det.

– I övrigt stödjer vi huvudmännen i hur man på något sätt ska få digitalisering att ingå i det systematiska kvalitets- och utvecklingsarbetet. Man gör alla planer och, om man generaliserar lite, så blir det ja, så har vi det här med digitalisering också. Det ligger ovanpå eller vid sidan om, men det är inte integrerat i det utvecklingsarbete som görs och där kan vi vara med och stödja både i processen men också på andra sätt.

Hur drivs frågan i riksdagen?

– Jag har redan initierat med presidiet i utbildningsutskottet att vi ska be utbildningsdepartementet, SKL och Skolverket att komma till oss och redogöra för hur de ser på strategin och handlingsplanen och vad som händer nu. På så sätt driver vi på om det inte händer tillräckligt mycket och har hela tiden den här dialogen igång. Jag tror det behövs för att säkerställa att det verkligen blir verkstad av det här, avslutar Maria Stockhaus.

Rekommenderad läsning

tjej står med hvuudet in i en griffeltavla med mattetal.jpg

SKL:s plan till regeringen

18 mar 2019 it i skolan

Idag har regeringen tagit emot SKL:s nationella handlingsplan för digitalisering av skolan. I rapporten finns totalt 18 konkreta initiativ som ska ta tillvara digitaliserings möjligheter.

rygga-med-skolsaker.jpg

Hallands digitala skola

28 mar 2019 it i skolan

Med projektet FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan, vill högskolan i Halmstad skapa ett brett samarbete mellan akademi och sju kommuner med avstamp i handlingsplanen för skolans nationella digitaliseringsstrategi som just presenterats för regeringen.

glada barn på rad.jpg
video

SKL:s plan snart klar

11 mar 2019 it i skolan

Inom kort lämnas handlingsplanen för skolans digitalisering till regeringen. För att lyckas med det kommande arbetet krävs att skolans aktörer inte bara pekar på varandra utan tar ansvar och samarbetar.

litet förvnånat barn tittar in i kameran.jpg

Skolåret 2018

3 jan 2019 it i skolan

Införandet av GDPR, utökad fjärrundervisning och tillgång till big data är några av förändringarna för skolan under 2018. Samtidigt är bristen på lärare och skolledare stor och under 2019 finns det många frågor att ta tag i.

LesFoltos_960x640.jpg (1)

Les Foltos lär lärare att lära lärare

27 jan 2017 it i skolan

Voister sände direkt från Les Foltos workshop med lärare och skolledare på Ateas skolresa i samband med BETT. Les Foltos är Director of Educational Innovation at Peer-Ed, ett koncept där lärare lär av andra lärare. 

influencer-foto.jpg

Källkritik av bilder

2 dec 2019 it i skolan

Statens medieråd lanserar ett nytt läromedel som ska stärka elevers förståelse för bilder på nätet. Med god visuell läskunnighet kan barn och unga bättre reflektera över hur bilder kan laddas med betydelse.

bok uppslagen över äpple.jpg

Uppgraderad utbildning

25 nov 2019 it i skolan

Med stöd från Vetenskapsrådet kan tio svenska lärosäten nu utveckla arbetet med att stärka lärarutbildares förmåga att undervisa kring digitala teknologier. Investeringen i forskarskolan Upgrade ligger väl i led med regeringens strategi för skolans digitalisering.

elever-med-laptop-och-block-pluggar-i-klassrum.jpg
video
ett samarbete mellan intel och voister

AR och VR på Erlaskolan

6 dec 2019 it i skolan

Träffa historiska personer, upplev känslan av praktisk matematik eller att vara flykting i en båt på Medelhavet. Möjligheterna med AR och VR i undervisningen är många och förutom kunskap på ett nytt sätt ger tekniken också känslomässiga insikter.  

papper och papperspärmar på hög.jpg

Datorn rättar proven

28 nov 2019 it i skolan

De digitaliserade nationella proven ska så långt som möjligt rättas automatiskt av datorsystemet. På så sätt hoppas Skolverket och regeringen att lärarnas administrativa arbetsbelastning minskar.