ett samarbete mellan hp och voister

Proaktiv med HP

Nu kan du genom avancerad machine learning få reda på när något i dina enheter behöver uppdateras eller bytas ut. Du minimerar nertiden och gör din it proaktiv istället för reaktiv. 

– Om jag sitter och jobbar på min laptop och allt är frid och fröjd. Så får jag en notis om att batteriet behöver bytas ut inom tre månader, annars kan det få konsekvenser. På så sätt kan framtida problem upptäckas i tid, innan jag som användare ens har märkt något, säger Christoffer Bohrn, specialist på device as a service på HP. 

HP Proactive Management ska möjliggöra en förflyttning från dagens reaktiva it till att istället nå en proaktiv it. Det är en analystjänst som agerar innan något inträffat, istället för manageringsverktyg som rättar till ett problem när det väl har skett.

Avancerad ML

Framförhållningen är möjlig på grund av HP:s advanced machine learning som konstant analyserar olika komponenter och på så vis ser hur dina klienter mår. Sedan räknar analysverktyget ut sannolikheter för framtida händelser.

– Vi är helt proaktiva och fokuserar enbart på analys. Vanlig machine learning berättar när något har inträffat, exempelvis när batteriet har slutat fungera, men Proactive Management säger till i tid. Skillnaden blir att vi kan planera jobben för kunder och genomföra dem tillsammans på ett bra sätt.

– Framförallt handlar det om att minimera nertid för slutanvändaren. Genom att vara proaktiva låter vi dem i god tid planera för när saker ska bytas ut, samtidigt som vi är helt osynliga om inget sker.

Cirkulär ekonomi

Det finns också vissa hållbarhetsaspekter med tjänsten. Christoffer Bohrn är övertygad om att kunders beteende framöver mer kommer gå hand i hand med en cirkulär ekonomi, och här kan HP vara till hjälp.

– I och med den cirkulära ekonomin kommer vi att flytta runt enheter internt på våra arbetsplatser och därigenom utöka deras livslängd. Med Proactive Management kan vi säkerställa att rätt prestanda används för rätt funktion eller individ.

Vilka är nackdelarna?

– Nackdelen är att man måste installera en agent på respektive enhet, men så funkar alla typer av managerings- och analysverktyg. Den tröskeln kommer man inte runt. Sedan funkar inte tjänsten på chromebooks än så länge, men annars är den kompatibel till alla enheter och operativsystem.

20 september 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng