Mer moln i Lund

Rätt tekniska förutsättningar kombinerat med ett molnbaserat lärande har varit Lunds recept för att bygga en skola för framtiden. Det menar Viveca Dahl, utbildningschef i Lunds kommun.

– Det viktigaste för oss i Lund har varit att alla ska ha en likvärdig tillgång till digitalisering. Det gäller från de allra yngsta barnen i förskolan genom hela utbildningsväsendet. Därmed har vi lagt mycket tid och kraft för att få till teknik som fungerar på ett enkelt sätt. Det ska vara lätt att göra rätt i alla lärmiljöer, säger Viveca Dahl, utbildningschef i Lunds kommun.

Vad har varit viktigt där?

– Från början handlade mycket om att testa olika former av teknik. Det var viktigt för oss att inte peka med hela handen om vad för verktyg som ska användas, utan att snarare bistå med en palett att välja från, och det finns det nu. Vi har också arbetat mycket med tillgången till wifi. Det kan låta konstigt att vi ska behöva göra det 2019, men från början var det inte var självklart att exempelvis alla förskolor skulle ha bra och snabbt internet, och framförallt inte för alla landsbygdsskolor. Men vi satsade stort på det eftersom det är en grund för digitalisering.

Hur har ni arbetat?

– Vi har arbetat med it-avdelningen och varit noga med att diskutera med dem om vilka behov de olika skolformerna har. Vi har ibland varit tvungna att vara tuffa och försökt förklara för dem varför vi ibland behöver ett eget system snarare än att vi måste följa det system som de tycker är bäst.

– Vi ser ju att det är en sak att arbeta med barn runtomkring sig och en helt annan att sitta på ett kontor i ett landskap, där man har sin telefon och sitt kontor. Står en lärare inför en klass och den teknik man har tänkt använda i sin undervisning inte fungerar, har lärare inte tid att hålla på att ringa supporten, och det är helt naturligt. Då blir det papper och penna. När vi planerar framåt har vi försökt eliminera så många sådana situationer som möjligt.   

Hur arbetar ni med molnbaserat lärande?

– Vi ser att en av de stora vinsterna med digitaliseringen är att både elever och lärare kan samarbeta lättare. Det blir ett enormt mycket effektivare lärande. Dessutom är det ju framskriven tydligt i våra läroplaner att vi ska arbeta för att få samarbetande personer som går ur våra skolor. Molnbaserat lärande är oslagbart att arbeta i eftersom man kan arbeta i samma presentation eller dokument och sitta på olika platser. Det är viktigt att alla förstår skillnaden mellan att arbeta molnbaserat och serverbaserat.

– I molnet arbetar alla samtidigt och kan därför både skapa, lägga till och ta bort, detta ger en fantastisk dynamik men kan också skapa frustration och en känsla av att man tappar kontrollen över sitt dokument. Molnet är outstanding i produktivitet men kräver som alla annan digitalisering förståelse för systemet. Jag ser också att att vi ska nyttja publiceringsmöjligheten mer. Ska det till exempel vara självklart för en elev att redovisa med hjälp av en skapad hemsida istället för ett skriftligt dokument? Det är ju så vi kommunicerar information idag.

– En del elever har oftare behov av att sitta enskilt och har då möjlighet att samtidigt vara med och arbeta med andra och har därmed varit väldigt betydelsefullt. Det blir också inneburit enorma effektivitetsvinster som slipper skicka filer fram och tillbaka till varandra. Samtidigt har det varit en resa att förstå vad det innebär att arbeta molnbaserat istället för mot en lokal server.

Vad innebär er tydliga utvecklingsmodell?

– De senaste åren har vi arbetat mycket med något som heter Effektkedjan, som Skolverket beskriver, och den har hjälpt oss att visualisera hur vi tänker. Det har också visat sig att den stämmer överens med hur många andra avdelningar arbetar, och kanske framförallt it-avdelningen. De tänker mycket på nytta, medan vi tänker mycket på effekt. Då blir det tydligt att vi har pratat samma språk trots att vi har haft olika modeller framför ögonen, och att få koll på det har hjälpt oss mycket.

Vad gör ni just nu?

– Nu börjar tekniken att sätta sig så att det faktiskt är rätt att göra lätt. Vi arbetar vidare med pedagogiken där vår devis är att det ska vara viktigt på riktigt. Det de lär sig ska vara viktigt och på riktigt. Med det tror vi oss kunna öka motivationen och minska stressen. Just stressen är en stor utmaning hos våra barn och det går allt lägre ner i åldrarna. Därför måste vi tänka till och vi hoppas att vi har hittat vår nisch där.

4 september 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng