Sundfrakts sunda sensorer

fin väg med sol i slutet och grönt på sidan.jpg

Sensorer ska hjälpa logistikföretag att bli mer hållbara och lönsamma. Sundfrakt i Sundsvall är tidigt ute med förhoppning om att sensorerna ska innebära en förbättrad ruttoptimering och möjligheten att samla in data om utsläpp.

– I framtiden handlar det förstås mer och mer om autonoma och klimatsmarta lastbilar. Självklart tittar vi på vad som händer på det området. Det är ju antagligen några år kvar tills vi och vår omvärld är där på allvar, men vi kommer fortsätta behöva våra kompetenta chaufförer eftersom allt inte kommer gå att automatisera, säger Lotta Björnberg, hållbarhetschef på Sundfrakt.

Omställning ett krav

Sundfrakt är ett maskin- och logistikföretag med utgångspunkt i Sundsvall, och är en koncern med ungefär 130 bolag som sysselsätter cirka 500 personer.

Som en transport- och logistikkoncern är man förstås medveten om att klimatfrågan är något som måste stå i fokus. Där finns det mycket som ny teknik kan göra för att minska avtrycken.

– Hållbarhet i stort är ett affärskritiskt område och de som inte ställer om kommer att få det tufft. Vi har under år 2018 bytt ut stora delar av vår it-plattform för att ha ett bra stöd inför en mer hållbar framtid, säger Lotta Björnberg.

Nya sensorer

Nu närmast tittar Sundkraft på hur man med hjälp av nya digitala tekniker skulle kunna effektivisera det redan pågående arbetet med ruttoptimering för sina lastbilar, som handlar om att se till att rätt bil är på rätt plats vid rätt tid.

Genom att förse bilarna med sensorer som bland annat samlar in fordonsdata om hur och var de kör, kan dessa data analyseras och i slutändan ligga till grund för bättre rutter och att använda rätt lastbilar vid rätt tillfällen.

Datan som samlas in kan också sammanställas till så kallad utsläppsdata, vilket sedan kan presenteras för kunderna som har beställt transporttjänsten. Kunderna kan också välja mellan guld-, silver- eller bronstransport, så att de i sin tur har möjlighet att ta ställning till hur de vill att deras gods ska fraktas. 

– Rätt bil på rätt plats är devisen vi arbetar utefter. I ett första skede med att arbeta med algoritmer handlar det nu om att samla på sig rätt typ av information och sammanställa med rätt sorts verktyg.

– Exakt hur det ska gå till törs jag inte vara för detaljerad kring i detta skede, men vi lär oss kontinuerligt hur tekniken kan vara ett bra stöd för oss. Parallellt med tillgång till ny teknik måste vi arbeta med att få människor att våga förändras och ställa om i sitt sätt att arbeta.

Konkurrensfördelar

Även om målet för alla och hela samhället måste var att bli mer hållbara, tillstår Lotta Björnberg att Sundfrakt satsning på att arbeta mer hållbart kommer innebära konkurrensfördelar. Till syvende och sist handlar hållbarhet om att ekonomi och miljö måste kunna gå ihop, menar hon.

– För oss handlar det om att lämna mervärde till kunden och åkerierna som är våra ägare. Vårt jobb är att ge dem uppdrag och bra utdelning, och där är kostnadsbesparingar en självklar del.

En annan ny teknik som man tittar på är RPA, som skulle kunna ge hållbara effekter exempelvis genom att kontrollera olika tillstånd eller sammanställa information vi kan agera på snabbt.  

På det stora hela tycker Lotta Björnberg att Sundfrakt har tagit många viktiga kliv och hon hoppas även kunna inspirera andra aktörer att följa i deras fotspår.

– Jag tror att vi ligger ganska långt fram. Vi får en hel del respons från andra aktörer, och vi har inget emot att vara en del i att utveckla näringslivet och få det att dra åt rätt håll, och det syns. Viktigt i vårt arbete har förstås varit vår digitaliseringsresa. Utan rätt digitala verktyg kommer samhället inte klara den här omställningen och bli mer hållbara.

16 juli 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng