Bolidens nya datacenter

Boliden förbereder för ett hyperkonvergerat datacenter, som kommer att kunna hantera gruvbolagets enorma mängd data från bland annat prospektering och sensorer. Under Dell Technologies World var Stefan Bergström, manager it services, Boliden, på plats för att lära sig mer om den nya tekniken. 

– Vi håller på att driftsätta ett nytt datacenter som vi har köpt från Dell. När det är klart kommer vi att jobba mycket med att förnya all annan utrustning och även operativsystem som vi lägger på för att få en mer modern miljö, säger Stefan Bergström manager it services, Boliden.

Hur långt har ni kommit med arbetet?

– Vi har arbetat med det här i ganska precis fyra månader och ska alldeles strax starta upp det nya datacentret fullt ut inom ett par veckor.

Vad hoppas du på när det gäller det här nya hyperkonvergerade datacentret?

– Jag hoppas på att vi kan nyttja externa tjänster i form av Azure och liknande, när vi har kapacitetstoppar eller när vi behöver bygga ut. Så jag hoppas att vi ska kunna ha mer kapacitet utan att behöva köpa hårdvara inom en rimlig tid.

Vilken typ av data är det som ni samlar idag?

– Det är framförallt från två stora områden. Vid prospektering undersöker vi marktillgångar och vi sparar datat under väldigt lång tid för att veta var vi ska borra ytterligare och vilka fyndigheter vi kan tänkas hitta.

– Sedan har vi en stor tillväxt av data från sensorer i olika produktionsanläggningar. Det är data vi måste ta om hand för att för att kunna få beslutsstöd till verksamheten.

Kan du ge några exempel på den här typen av sensorer?

– Det kan vara vibrationsmätning, olika typer av varvtal vid vibrationer och liknande, för att förutsäga när maskiner kommer att gå sönder så vi kan förebygga underhåll på en specifik maskin.

Och när ni har det nya datacentret, hur gör ni med all övrig utrustning då?

– Vi byter ut det gamla datacentret och ganska mycket av den gamla utrustningen lämnar vi tillbaka. Sedan finns det naturligtvis mycket annan hårdvara som kommer att finnas kvar i drift framöver.

Hur jobbar Boliden med återtag och livscykelhantering?

– Det har vi jobbat med ganska länge. Vi har jobbat med leasing ett antal år och vi lämnar tillbaka när leasingperioden går ut eller köper loss. Men det som är viktigt är ju när vi får in de här nya sakerna så jobbar vi aktivt med att byta ut även det gamla, även det som inte hör till datacentret, och att vi får kontroll på det som börjar bli gammalt och vilka operativ som finns på dem och likande. Det är nästa fokusområde att hålla allt uppdaterat.

Vad hoppas du kunna se och uppleva här under Dell Technologies World?

Jag hoppas kunna lära mig mer om hyperkonvergerade tekniken och vilka möjligheter vi har med det som vi faktiskt har köpt. Om vi inte lär oss mer så kommer vi att använda vårt nya datacenter som ett traditionellt datacenter och vi måste lära oss mer hur vi kan gå till väga för att få en mer sömlös koppling till molnet för vissa typer av resurser.

3 juni 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth Noredigit Foto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng