Ale med steget före

Ale kommun insåg tidigt vikten av digitalisering för att säkra invånarnas behov av service och vård. Nu är man lika tidigt ute med en egenutvecklad chattbot som snart blir en tillgång för hela förvaltningen.

– Vi jobbar med digitaliseringsinsatser inom alla områden och har hållit på med ett långsiktigt arbete sedan 2009. Just nu ligger fokus på e-hälsa och vården. Samtliga våra undersköterskor har fått en egen smartphone, där de har tillgång till ett antal applikationer som de behöver i sitt dagliga arbete. Syftet med allt vi gör är att höja kvaliteten på vården för våra kommuninvånare, säger Christina Larsson, it-chef, Ale kommun på Kommits i Visby.

– Nyckelfria lås, digital dokumentation, och medicinlistor är några exempel på vad vi rullar ut nu. Det har egentligen bara börjat och vi kommer att tillföra fler och fler appar. Precis som Christina säger har vi verkligen satsat på detta. Vi håller på att utrusta i princip alla medarbetare med varsin smartphone för de som jobbar mobilt, respektive plattor som finns i rummen hos våra vårdnadstagarna. Tanken är att via våra Azure-tjänster kunna styra tillgången på olika appar och funktioner, säger Per-Erik Lundahl, it-strateg, Ale kommun.

Hur upplever medarbetarna sina nya verktyg?

– De verkar positiva till att de fått en egen mobil enhet som också ger dem tillgång till kommunens intranät, deras e-post, schemaläggningssystemet för tidrapportering, samt möjligheten att på ett enklare sätt göra digital signering vid utlämning av mediciner. På så sätt höjs värdet i allt de gör.

Berätta om er egenutvecklade chattbot.

– Vi driver ett projekt med Microsoft och Atea för att titta på hur vi med standardapplikationer i Azure ska kunna utveckla en chattbot för på sikt hela Ale kommun. I nuläget har vi inriktat oss på sektor samhällsbyggnad, där avdelning vatten och avlopp får 200-250 frågor som återkommer ofta.

– Vi har också haft flera möten med andra delar av kommunen. Här visar det sig att internt på många avdelningar finns ett antal frågor som är i princip desamma och där testar vi för närvarande en gemensam lösning. Vi har inte sjösatt den skarpt men tror verkligen på den.

Vi har också ett gott och nära samarbete med organisationen för att kunna levererar bra infrastruktur utan teknikstrul.

– Vi jobbar också med kommunens kontaktcentrum som ser stora möjligheter att kunna använda chattbotten för att förbättra service och tillgänglighet för våra invånare. Kontaktcentrum har drivit ett eget projekt kring områden där de ser att chattbotten kan vara ett värdefullt verktyg.

Hur jobbar ni för att hitta behov och lösningar?

– Vi har dels en väldigt duktig it-avdelning med engagerade medarbetare som verkligen tycker detta är kul. Vi har också ett gott och nära samarbete med organisationen för att kunna levererar bra infrastruktur utan teknikstrul, för det ska ingen behöva fundera på. Verksamheten ska i sin tur komma med sina krav och behov utifrån de möjligheter som erbjuds.

– Inom utbildning, kultur och fritid, UKF, har vi en arbetsgrupp med sektorchefer, rektorer, förstalärare och representanter för it-avdelningen. I denna strategiska UKF-grupp diskuterar vi behov och möjligheter, och tar vi upp varje embryo till en idé och om den ska testas på någon särskild skola, eller om vi behöver öka våra kunskaper med omvärldsbevakning för att bara nämna några exempel. Vi arbetar på ett motsvarande sätt inom ATO, alltså arbete, tillsyn, och omsorg.

– Det är viktigt att vi som arbetar med it också pratar med verksamheten och att vi tillsammans prövar de idéer som finns, avslutar Christina Larsson.

 

8 maj 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter elisabeth noredigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng