Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Trots kritik – Trelleborg följer lagen

Trelleborgs användning av automatiserat beslutsstöd har fått kritik i en uppmärksammad EU-rapport om användningen av algoritmer. Men kommunen hävdar att allt görs rättssäkert.

Text anne hammarskjöld Foto adobestock 4 mars 2019 digit

trelleborgs-hamn.jpg

– Vi arbetar enligt en hel modell för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder där roboten bara är en del av lösningen. Det vi gör följer förvaltningslagen som säger att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts, säger Zara Göransson Tosic, förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun med anledning av forskningsrapporten Automating Society – Taking Stock of Automated Decision-Making in the EU som menar att kommunens användning av algoritmer för beslut om försörjningsstöd strider mot lagen.

När Trelleborg våren 2017 la över handläggningen av de arbetssökandes ansökningar om försörjningsstöd på en robot var det ett av flera resultat av en intensiv förändringsresa.

Alla nya ärenden och ärenden som avviker ifrån det som algoritmen är programmerad att besluta om sorteras bort och beslutas av handläggare.

– Tre år tidigare hade vi börjat diskutera vårt uppdrag och möjligheterna med en processtyrd verksamhet. Var det till exempel rimligt att en person som sökte ekonomiskt bistånd behövde vänta på ett beslut i tio dagar? Svaret var ett entydigt nej och utifrån dessa och liknande diskussioner började vi kartlägga vårt arbetssätt och våra processer för att höja kvaliteten och korta ledtiderna.

Robotens rutinärenden

Resultatet blev den unika Trelleborgsmodellen där handläggningen av arbetssökande delades i två delar, där en handläggare skötte den ekonomiska biten och en arbetsmarknadssekreterare blev en resurs för individens möjligheter att hitta arbete.

Med de nya rutinerna på plats blev möjligheterna att automatisera återkommande ansökningar om ekonomiskt bistånd allt tydligare. När en person söker försörjningsstöd för första gången sköter en handläggare ansökan, gör beräkningen och fattar beslut. Det är när samma sökande återkommer med en ansökan som inte avviker på något sätt som roboten kommer in i bilden.

– Många ansökningar ser likadana ut från månad till månad och den löpande hanteringen följer en standard. Idag görs 75 procent av ansökningarna digitalt och av dessa sköts drygt 30 procent av roboten. Alla nya ärenden och ärenden som avviker ifrån det som algoritmen är programmerad att besluta om sorteras bort och beslutas av handläggare.

SKL:s utlåtande

Zara Göransson Tosic hänvisar till SKL:s uttalande från augusti 2018 om automatiserat beslutfattande i kommunal förvaltning. När jurister på SKL har tolkat kommunallagen (2017:725), förvaltningslagen (2017:900) samt dataskyddsförordning GDPR är deras slutsats att automatiserade beslutsstöd är fullt möjliga med undantag för själva beslutet som bara kan fattas av en mänsklig tjänsteutövare.

I samband med SKL:s utlåtande valde arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg att anlita den juridiska rådgivningsbyrån KommunLex för en andra bedömning, med hänvisning till deras gedigna kunskap om såväl kommunrätt som förvaltningsrätt och socialrätt.

KommunLex skriver i sin återkoppling till kommunen att ”det finns utrymme för tolkningen att kommunallagens delegationsbestämmelser i sig inte utgör ett hinder för automatiserat beslutsfattande … Vidare finns utrymme att hävda att kommunallagens formkrav för hur nämnden fattar beslut inte bör utgöra ett absolut hinder för automatiserat beslutsfattande … KommunLex menar dock, i likhet med SKL, att det finns ett behov av förtydligande i kommunallagen.”

– I den nya förvaltningslagen gjordes förändringar för att möjliggöra automatiserat beslutsfattande enligt E-delegationens betänkande om användningen av modern teknik i Myndighetssverige. Vi har tagit fasta på dessa förändringar och tolkar lagstiftarens avsikt som att offentlig förvaltning kan jobba med robotar även om kommunallagen inte riktigt hängt med, sammanfattar Zara Göransson Tosic.

Mer mänskliga möten

Nu arbetar Trelleborg för att roboten ska sköta fler typer av ärenden. Samtidigt vill Zara Göransson Tosic bemöta ett mycket vanligt missförstånd kring automatiserat beslutsfattande och Trelleborgsmodellen. För det är inte så att robotar minskar mängden mänskliga möten. Tvärtom.

– Det vi har gjort är att bemanna utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv så att alla som söker försörjningsstöd har första mötet med en arbetsmarknadssekreterare inom en arbetsdag. Sedan träffas man flera gånger i veckan tills individen hittat ett arbete. Hela vår organisation främjar det mänskliga mötet. Förändring börjar inte med teknik utan med att inventera sina processer och förändra sitt förhållningssätt.

 

Rekommenderad läsning

Trelleborgs kommun 960640.jpg

Robot styr försörjningsstöd i Trelleborg

12 jul 2017 digit

I Trelleborgs kommun sköter inte längre handläggare de arbetssökandes ansökningar om försörjningsstöd, det gör istället en robot. Det nya initativet har lett till bättre medborgarservice och att de anställda på kommunen istället kan fokusera på att få folk i arbete.

AdobeStock_167757143_2.jpg

Trelleborg prisat för sitt mod

2 okt 2017 it i vården

Socialförvaltningen i Trelleborg har visat vad kreativitet och synergieffekter kan erbjuda medarbetare och vårdtagare. Mer arbetstid med människor och betydligt kortare handläggningstider är bara några resultat för kommunen som uppmärksammats med Guldlänken för sitt mod i förändring.

barnbarn och morfar el farfar kramas på en bänk i naturen.jpg

Utan robotar ingen välfärd

10 okt 2018 digit

För att vi ska klara av framtidens utmaningar inom välfärdssektorn krävs det att betydligt fler arbetsuppgifter automatiseras. Det menar Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

tjej-ostersund-rpa-960640.jpg
video

RPA fixar lönen i Östersund

28 sep 2018 digit

Under 2018 har en RPA arbetat på Östersunds kommuns löneavdelning. Den har frigjort tid för de anställda som kunnat fokusera på utveckling och nu tittar kommunen på ytterligare arbetsområden för roboten.

socionom-pratar-med-barn.jpg

Tvekan i Trelleborg

30 okt 2018 digit

Att låta robotar besluta om Trelleborgs försörjningsstöd ger snabbare service, ökat fokus på medborgaren och större effektivitet. Samtidigt är frågan politiskt känslig eftersom den sökande är sårbar och det finns brister i transparensen. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.

gulliga-hus-i-trelleborg.jpg

Kritik mot Trelleborg

5 feb 2019 digit

Användningen av automatiserat beslutsfattande har fått stort genomslag i hela Europa. I många fall kan de gynna medborgarna, men tillämpningen skapar också risker för ökad övervakning. En ny rapport använder Trelleborgs försörjningsstöd som exempel på lösning som strider mot lagen.

varsadd-med-traktor.jpg

Sveriges smartaste by

21 mar 2019 digit

Nu startar Veberöd med knappt 5 000 invånare ett projekt för framtidens samhällsplanering. Målet är att testa nya lösningar för hållbar utveckling, minska klyftan mellan beslutsfattare och medborgare, och inspirera andra byar i Sverige och utomlands.

bild tagen från en scooter fram på en stad.jpg

Rörligare med Rise

5 apr 2019 digit

Tillgång till data från kollektivtrafiken är en nyckelfaktor för att kunna utveckla nya smarta transportlösningar i våra städer. Nu går de nordiska aktörerna inom kollektivtrafiken samman i en satsning för att tillgängliggöra öppna data av hög kvalitet som stimulerar nytänkande.

sverige-usa-cloudact.jpg

Esam om Cloud Act-kritik

12 jul 2019 säkerhet

Esam står fast vid uttalandet om att Cloud Act kan innebära sekretessproblem för svensk offentlig sektor. Efter kritik att uttalandet var fel och förhastat så menar Esam att den amerikanska lagen kan bryta mot svenska Offentlighets- och sekretesslagen och kanske även mot GDPR.