Big data på DNB

norsk flagga på båt.jpg

Med big data, AI och RPA ska bankerna återupprätta kontakten med sina kunder. Sedan internetbanken såg dagens ljus har banker blivit sämre på att ta vara på sina kunders behov, men med ny teknik finns alla möjligheter att på ett säkert sätt skräddarsy sina tjänster för oss konsumenter.

– Ju fler fysiska bankkontor som stängs ner desto längre glider bankerna ifrån sina kunder. Att arbeta med big data är ett sätt för banker att närma sig sina kunder igen och om det inte utnyttjas kommer banker att tappa sin kundkontakt helt och hållet, säger Aidan Millar, CDO på DNB Bank.

När du går till banken i ett traditionellt banksystem, får du en kontaktperson som vet vem du är och ett personligt förhållande byggs upp mellan dig och din bank. Men efter internets genombrott har dessa möten blivit allt färre, och kundkontakten håller på att förloras, menar Aidan Millar.

– Där kan big data vara lösningen på problemet genom att vi kommer närmare våra kunder och kan erbjuda lösningar som är relevanta för var och en av dem.

RPA och AI

Robotic Process Automation, RPA, används redan av många organisationer och företag för att automatisera repetitiva arbetsuppgifter.

En av de senaste teknikerna som DNB utvecklar tillsammans med Norwegian University of Science and Technology kallas för augmented RPA. En sådan RPA skulle kunna hjälpa till att scanna in och förstå fysiska pappersdokument, och förstå i vilken kontext de har utformats.

AI är en annan teknik som är värdefullt om man vill analysera stora datamängder i ett led att exempelvis försöka förutse framtida transaktioner. Ett enormt arbete är att strukturera all data, där den absoluta merparten finns ostrukturerad i exempelvis Word-dokument och mejlboxar.

I det avseendet ligger bankvärlden efter, och bolag som Amazon och Google har ett decennielångt försprång, menar Aidan Millar. Bankerna har mycket data, men har saknat det tekniska kunnandet för att kunna utnyttja det på bästa sätt.

– Där tycker jag att vi på DNB är väldigt bra på gång. Jag har arbetat här i drygt ett år och älskar den startupkultur vi har här. Vi påminner mer om ett fintech-bolag än en traditionell bank. Efter att ha betonat vikten av att använda sig av data i större utsträckning pågår nu arbetet med att hitta de verktyg vi behöver.

Säkerhet i fokus

Ett sätt är att sluta samla data i låsta silos, det vill säga att ha olika platser där datan samlas beroende på vilka ärende en kund utför, och istället försöka länka samman denna information för att kunna skräddarsy en så bra kundupplevelse som möjligt.

Just nu pågår mycket arbete med verktyget Collibra för att få en överblick över alla silos.

– Det handlar inte minst om att förutse risker för att underlätta för våra sparare. Att analysera data som är knutet till våra kunders beteende och transaktioner är alltså egentligen ett sätt att skydda deras intressen. Vi går naturligtvis inte ner på individuell nivå, utan målar med breda penseldrag, säger Aidan Millar.

Hur arbetar ni med säkerhetsaspekten?

– Jag vill understryka att allt vi gör, görs enligt de förordningar och lagar som finns, och dessa bestämmelser är inget annat än en tillgång. Varför skulle man inte vilja skydda data? Vi ska vara finansiella väktare för våra kunder. Även om det stormar kring vissa banker titt som tätt är vi fortsatt en bransch med högt anförtroende, och det måste vi värna om, säger Aidan Millar.  

25 mars 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng