Tolv sätt att bli smart

Allt från informationssäkerhet till omställningen till industri 4.0. Det är några av områdena där företag känner att de behöver förstärka sin kompetens. För att möta det behovet lanserar Rise tillsammans med Tillväxtverket tolv kurser riktad mot små och stora företag.

– Vi är ett forskningsinstitut med 2 700 forskare inom alla möjliga områden och verksamheter. Vi har tillämpad forskning som kopplar till utbildning, där vi undersöker både utmaningar och möjligheter med digitalisering från förskola upp till universitet och vidare näringslivet. Men vi har också en utbildningsverksamhet för professionella, professional education, som jag leder, säger Carl Heath, utbildningsdirektör på Rise.

Varför behövs utbilding för redan verksamma?

– Skälet är att vi ser hur livslångt lärande blir viktigare och viktigare eftersom samhällets förändringstakt går allt snabbare, vilket gör att vi måste lära oss nya saker i våra arbeten. Det gör att vi måste skapa en bredare portfölj av utbildningsmodeller för att möta behoven, inte minst i näringslivet, så att både små och stora bolag kan hitta möjligheter att kompetensförsörja sin personal.

Vad blir Rise roll?

– Att ta oss an utmaningar som handlar om snabb omställning. När man går från en situation där man väldigt snabbt identifierar att det behövs en kompetens på kort tid för att lösa en specifik uppgift. Där kan vi spela en stor roll. Men det finns också områden vi jobbar med som hela arbetsmarknaden har ett behov av och det kan se ut på ganska olika sätt.

Vilka är de heta områdena när det kommer till digitalisering?

– Ett stort område är inom cyber- och informationssäkerhet och hur vi rustar ett svenskt näringsliv för en mer komplex informationskritisk miljö. Ett annat område är hela industrins utveckling och det man kallar industri 4.0, det vill säga när industrin automatiseras, digitaliseras och robotiseras på ett sätt som gör att hela processer i bolagen ställs om. Då handlar det om affärsmodeller och tjänstedesign. Det finns mängder av områden.

Hur står Sverige sig?

– Jag skulle säga att till delar är vi ganska snabbfotade. Men sen har vi utmaningar som alla andra när det handlar om att sprida god kunskap i ett fragmenterat och komplext ekosystem. Hela näringslivet skriker efter en viss typ av kompetens, ofta samtidigt. Frågeställningen hur vi når ut och skapar goda förutsättningar för att många ska kunna lära sig nya saker på kort tid. Det är en utmaning vi delar med många länder.

Borde inte denna utbildning finnas på universitet och högskola?

– De har jättemånga bra utbildningar, och vi arbetar nära dem i mängder av olika utbildningssituationer. Men deras primäruppgift är inte att utbilda arbetslivet i professionsutbildning utan de har andra utbildningsuppdrag och är utformade för att lösa andra uppgifter. Även om de är duktiga och skickliga är organisationen alltså inte alltid kapabel till att ta sig an den typen av uppgifter på kort sikt och med god effekt.

carl heath.jpg

Carl Heath

Du tipsade innan om tolv nya kurser. Vad innehåller de?

– Vi har ett uppdrag av tillväxtverket och verksam.se, alltså den plattform som företagare möter när de gör olika typer av bolagsärenden. I den miljön lanserar Tillväxtverket i mars månad, tillsammans med vår hjälp, en nätutbildning i digitalisering för alla små och medelstora företag. Det kommer att vara en mobilbaserad utbildning med tolv kapitel som vem som helst kan gå utan kostnad, med alltifrån marknadsföringsbitar till digital säkerhet.

18 februari 2019Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Elisabeth Noreit i skolanFoto Fredrik Kron

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng