Västerbottens viktigaste mål

snabb-hockeymatch.jpg

Vindelns IF och Vilhelmina IK är bara några av Västerbottens 800 lokala idrottsföreningar med små resurser och stort engagemang som gemensamma nämnare. Nu jobbar Västerbottens idrottsförbund för att med inspiration och kompetensutveckling bli en resurs i deras fortsatta digitalisering.

– Syftet är att höja vår egen mognad, kompetens och medvetenhet så vi kan stötta våra 800 lokala idrottsföreningar med deras digitala utveckling. Om ett år ska ingen av våra 42 medarbetare titta ner i bordet när vi börjar prata om digitalisering, säger Niclas Bromark, länsidrottschef på Västerbottens idrottsförbund, VIF, inför temaåret om digitalisering som genomförs under 2019.

niclas_bromark.jpg

"Om ett år ska ingen av våra 42 medarbetare titta ner i bordet när vi börjar prata om digitalisering", säger Niclas Bromark, länsidrottschef på Västerbottens idrottsförbund, VIF.

VIF är en av 19 distriktsorganisationer inom Riksidrottsförbundet, RF, med uppdraget att stötta lokala idrottsföreningar med deras utveckling och utbildning. Det är ett viktigt uppdrag med speciella förutsättningar i en organisation som på riksnivå omfattar 20 000 föreningar och tre miljoner medlemskap.

– Vi är en konsultorganisation inom en idéburen sektor som till mycket stor del bygger på frivillighet. Idrotten engagerar men formerna för engagemanget har förändrats. Idag finns det inte så många kvar av eldsjälarna som vigde decennier åt sin lokala idrottsförening. Många ledare är föräldrar som kommer in i verksamheten via barnens idrottsutövning. Det är ett engagemang på andra villkor och med en större rotation än vi sett tidigare. Samtidigt vill vi se att ännu fler än idag aktiverar sig och hur når vi dem? Det är en utveckling som ställer delvis nya krav både på oss och på de lokala idrottsföreningarna.

Fem utvecklingsresor

För att på olika sätt möta dessa och andra utmaningar som väntar Idrottssverige har RF initierat ett nationellt strategiprojekt som omfattar fem olika utvecklingsresor fram till 2025 som hela rörelsen ska göra. Digitalisering är ett av de utpekade strategiskt viktiga områden som krävs för alla dessa utvecklingsresor, något som VIF nu förbereder sig för.

– För vår egen utveckling har vi tidigare arbetat med teman som mångfald och rörelseförståelse, men under 2019 ligger vårt fokus på digitalisering. Målet är att kunna hjälpa föreningarna med effektiva, robusta och tillgängliga lösningar med fokus på GDPR, kommunikation, samt ekonomi och annan administration.

Många världar

Redan idag finns Riksidrottsförbundets plattform idrottonline.se som grund för föreningarnas förvaltning, men många väljer att utveckla egna lösningar för sin kommunikation och viss administration. Lösningar som för med sig en rad olika utmaningar.

– Många föreningar väljer relativt enkla lösningar som startas av privatpersoner, till exempel med den kostnadsfria molntjänsten Google Drive eller på Facebook. Varje lösning är en egen värld utanför den gemensamma strukturen, ofta helt utan säkerhetstänk och kommunikativt ganska spretigt på olika sätt. Samtidigt har man inte pengar till Office 365-licenser.

Niclas Bromark betonar att alla idrottsföreningar driver sig själva och att uppdraget för VIF är att erbjuda stöttning efter behov och efterfrågan.

Fokus på kompetens

Riksidrottsförbundets it-utvecklingsverksamhet finns som resurs men för att ta klivet fram som en regional resurs inom digitalisering är det egen kompetensutveckling som gäller nu.

– Vi börjar med en nuläges- och problembeskrivning och formulerar en målbild som kan skapa förståelse i personalgruppen för vad som behöver göras och varför. Sedan lägger vi upp spår för vår kompetensutveckling med olika fokusområden, till exempel arbetsplatsträffar och andra utbildningssatsningar. Som komplement tillsätter vi fokusgrupper som jobbar fram koncept, till exempel för tekniska frågor som integration mellan system och att utveckla och formulera inspirerande koncept som gör oss tydligare i vårt erbjudande till föreningarna. Vi hoppas driva kompetensutvecklingen i nära samarbete med duktiga, lokala it-företag och med vår nuvarande it-grupp som motor.

Prisvärda tjänster

En grundläggande utmaning är mångfalden lokala plattformar men här ser Niclas Bromark ett bra alternativ som han hoppas de lokala idrottsföreningarna kommer ta till sig.

– Det finns flera lösningar som skulle passa perfekt, till exempel subventioner för ideella organisationer som använder Google Suite och O365. Nu kan vi erbjuda föreningarna licenser som gör det möjligt att nyttja tjänsterna som många känner till och kan, och som är anpassade till moderna krav på säkerhet och lagring utan att det behöver kosta skjortan.

Var är ni om ett år?

– Då ser jag framför mig att vi har bra, skarpa case som personalgruppen kan ta med sig ut till de lokala idrottsföreningarna – ”så här kan ni göra, det här kan vi hjälpa till med”. Vi har också klart för oss vilka förebilder, referensföreningar, som vi har inom vårt rika föreningsliv här. Vi har också inlett ett antal strategiska samarbeten så att vi kan hålla tempo med den snabba digitala utvecklingen. Med casen på plats kan vi känna oss trygga för det fortsatta arbetet med digitaliseringen av Västerbottens största folkrörelse, avslutar Niclas Bromark.

 

14 december 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjölddigitFoto adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng