App mot arbetslöshet

app-gamification-960640.jpg

Föreningen Jobba i Västerås har släppt en första version av en gamification-app som ska få fler ungdomar till bristyrken och på så sätt minska arbetslösheten. 

– Det känns självklart kul att vi nu kan presentera en produkt, men om jag ska vara riktigt ärlig så betyder det inte speciellt mycket än. Glad blir jag först när vi har hjälpt 100 000-tals svenska ungdomar att inte hamna i arbetslöshet. Det är det jag brinner för, säger Björn Nordén, verksamhetschef på Jobba i Västerås.

Runt om i landet finns ett stort problem, nämligen en dålig kunskap om arbetsmarknaden. När ungdomar gör sina gymnasie- och högskoleval väljer många utbildningar där jobbtillfällena inte direkt svämmar över, medan det inom andra områden råder stor kompetensbrist. Detta leder till en onödigt hög ungdomsarbetslöshet.

Det ska nu arbetsmarknadsföreningen Jobba i Västerås göra något åt. Deras primära uppdrag är att säkra kompetensen för sina arbetsgivare, vilket ska leda till en minskad arbetslöshet. En del i detta arbete är deras nya gamification-app där jobben visualiseras för att öka flödet till yrken där det råder kompetensbrist. 

– Den ska fungera som en slags kommunikatör vid ungdomarnas sida fast i digital form. Det här är något annat än hemsidor fulla med innehåll där elever och föräldrar inte vet var de ska börja. För dem är det som att gå in i ett jättestort ostädat rum, och då är det lätt att stänga dörren och tänka att det löser sig senare. Det gör det inte. Här leds man in i rummen och allt är ordnat för användarna, man får en guidad tur tills man känner sig trygg att själv vandra runt i världen.

Upptäck vad du föredrar för arbete

Appen är än så länge utvecklad i en minimum viable product, MVP, där de valt ut 25 yrken inom tre olika branscher, nämligen inom diverse läraryrken, tekniska ingenjörer och vård och omsorg. Dessa är några av de största bristyrkena i Sverige just nu. Men framöver kommer den att utvecklas vidare och innefatta allt mer sysslor, förhoppningsvis till slut alla Sveriges branscher och yrken.

När du går in i appen får du välja vad som är viktigt i ditt framtida arbete: Är kanske utomhusarbete eller att jobba praktiskt något du föredrar? Är flexibilitet och utlandsresor något du vill åt? Vill du hjälpa, övertyga eller serva personer?

Dessa och många fler frågor får du svara på, och efter att du genomfört testet ser du vilka yrken som passar dig bäst. Får du då en drivkraftsmatchning på 85 procent på exempelvis civilingenjör kan du vandra runt i appen in i ingenjörsområdet och se varför just civilingenjör passar dig, vilken ingångslön som gäller, hur många sammanlagda tjänster som finns i landet, hur stor kompetensbristen är i yrket och mycket annan information.

 Jag tror det är inbyggt i vår natur att lära oss genom att göra saker praktiskt. Det är en del i att vara människa och den stora nyckeln i vår app. Att lära sig tusen glosor är inte alltid så kul, men gör man något i ett spel som efterliknar verkligheten så förstår man mer varför man ska lära sig saker.

Inte bara för ungdomar

Under hösten ska MVP:n testas ute bland cirka ett par tusen ungdomar i skolor runt om i landet. Då hoppas de också på att få in åsikter som ytterligare kan förbättra produkten, och få reda på vad ungdomar tycker är viktigt i sina framtida yrkesval. Till den sista december är tanken att Björn Nordén och de andra ska ha slipat fram ytterligare detaljer.

 Sedan får vi se när vi kan bygga ut produkten till att innefatta alla Sveriges branscher samt även inkludera personer med funktionsnedsättningar, dyslexi och dylikt. Får vi in några jättestora investeringar imorgon så kanske det går snabbt, men jag kan inte säga datum på när produkten är lanseringsbar för alla.

 Och tanken är ju också att arbetssökande, nyanlända och vuxna som vill byta karriär framöver också ska kunna använda appen. Men vi fokuserar först och främst på ungdomarna, där ser vi att behovet och nyttan är störst.

19 oktober 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Jobba i Västerås

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng