Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Södertälje skrotar stuprör

En kultur av breda samarbeten och gott ledarskap lockade Tony McCarrick till Södertälje och uppdraget som digitaliseringsstrateg. Förutsättningarna är alltså goda när kommunen ritar om kartan för sin digitala utveckling fram till 2025. 

Text anne hammarskjöld Foto södertälje kommun 4 september 2018 ledarskap

digital-strategi-i-sodertalje.jpg

– Den svenska och europeiska självbilden om hur bra vi är på digitalisering stämmer inte. Idag sker innovationen i andra delar av världen. Att Sverige tappat sitt försprång bekräftas bland annat av den rapport som regeringen beställt av OECD och som presenterades under Almedalsveckan. Den visar att Sverige ligger tekniskt bra till, men att det på regerings- och kommunal nivå saknas koordination för att driva digital utveckling. Här pekar rapporten bland annat på ett stort problem i form av stuprör inom organisationer och mellan organisationer och användare, säger Tony McCarrick, Södertälje kommuns nya digitaliseringsstrateg med drygt 25 års erfarenhet av digitalisering inom kommun och förvaltning.

Singapore förebild

Han nämner Singapore som exempel på ett land med en tydlig digital vision och rätt inställning för att omsätta den i verkligheten.

– Organisation är viktigare än teknik för att driva innovation och det är Singapore bra på. Ser vi till Sverige krävs det mer självkritik och mod hos en rad olika aktörer och beslutsfattare. Idag behöver alla parter bli bättre på omvärldsbevakning. Både för att få en bild av digitalisering runt om i världen, men också för att ha någon chans att förstå vår framtid. Utvecklingen går bara snabbare, säger han och fortsätter:

– Vi behöver också i högre utsträckning diskutera de stora frågorna, som huvudmännens roll och ett större fokus på medborgarnas behov i en allt mer digitaliserad värld. Vi behöver bli mycket bättre på att diskutera viktiga grundfrågor som, vilket är min och min organisations ansvar gentemot medborgarna?.

Södertälje har samarbetat länge och systematiskt för att bygga integrerade digitala ekosystem som erbjuder mervärden för medborgarna.

Tony McCarrick , digitaliseringsstrateg i Södertälje kommun

Duktiga kommuner

Tony McCarrick är tydlig med att det på kommunal nivå ändå görs mycket bra inom digitalisering. Han nämner Helsingborg och Norrtälje som exempel, där utvecklingen inom bland annat vård och omsorg och e-tjänster kännetecknas av transparens och tillgänglighet. Det är heller ingen slump att han valt att arbeta med digitalisering i Södertälje kommun.

– Här förstår man behovet av samlade grepp och det lockade mig. Södertälje har samarbetat länge och systematiskt för att bygga integrerade digitala ekosystem som erbjuder mervärden för medborgarna. Här handlar digitalisering inte enbart om e-tjänster eller om medborgarfokus eller om information. Målet har hela tiden varit att med hjälp av AI och automatisering paketera allt detta till bra service med hög kvalitet. För att lyckas krävs uthållighet och gott ledarskap på alla nivåer.

Det var också rakt in i hetluften för Tony McCarrick när han började i juni. Södertälje kommun har investerat i en open source-plattform för medborgartjänster, till exempel bygglov, som ska integreras med Lantmäteriets och andra system. Som ett led i den investeringen har kommunen också valt att ta fram en ny digital strategi med en målbild som åtminstone sträcker sig fram till år 2025. Strategin ska vara klar att klubbas igenom kommunfullmäktige i december. Arbetet bedrivs metodiskt för att få en så bred förankring som möjlighet.

Skriver historia

Nulägesanalysen är en annan viktig utmaning.

– Olika förvaltningar har kommit olika långt och vi behöver hitta svar på hur vi lyfter hela kommunen. I nuläget utgår strategin från fyra koncept; tillgänglighet, kompetens, innovation, och effektivisering. Det är oerhört viktiga parametrar för digitalisering som politiker, organisation, medarbetare och medborgare kan ställa sig bakom. Man kan säga att vi skriver historia för Södertälje.

I arbetet med den nya strategin för digitalisering ser Tony McCarrick det som en självklarhet att dels bygga vidare på det goda samarbetet inom kommunen, dels att samarbeta med andra kommuner och aktörer.

– Vi vill ta vara på smarta ingångar från olika branscher och kunskapsområden. Inte minst för att söka svaret på kärnfrågan för framgångsrik digitalisering; förstår vi vår samtid? Jag och alla andra som vill vara med och skapa det nya digitala samhället behöver ha ett kritiskt förhållningssätt och försäkra oss om att det vi gör verkligen är relevant för vår organisations överlevnad och utveckling. Idag kan ingen luta sig mot gamla meriter.

 

 

Rekommenderad läsning

sodertalje-i-centrum.jpg

Alla räknas i Södertälje

18 feb 2019 digit

Som ett led i centrumutvecklingen installerar Södertälje nu besöksräknare längs gågatan och vid Stora torget. Målet är att utses till Årets stadskärna om fyra år. 

student.jpg

Kommunens nytta med AI

21 feb 2019 digit

Mycket av det som sägs om AI inom offentlig sektor är högst tveksamt och istället bör det vara mer fokus på verklig nytta. Det menar Markus Bylund, strategichef it och digitalisering i Uppsala kommun.

flicka tittar genom nät på en lekplats.jpg

Kommunens bästa kanal

13 feb 2019 digit

Idag finns alla kommuner på Facebook och i andra sociala medier. Det är en närvaro som å ena sidan ställer nya krav på kommunikationsarbetet, å andra sidan kan bidra till en större belåtenhet med kommunens tjänster och service. Det visar ny forskning.

cool-tjej-i-rosa.jpg
voister paper digitala assistenter

Så jobbar chattbotten Sally

22 feb 2019 digit

Helsingborgs kommun ligger långt fram när det gäller digitalisering och AI var ett naturligt nästa steg. Men när chattbotten Sally svarar på frågor om vuxenutbildning är det resultatet av en utvecklingsresa olika alla andra. 

rise-3d-print-i-japan.jpg

RISE serverar 3D

29 jun 2018 it i vården

Ett problem kopplat till hög ålder är dysfagi, alltså svårigheter att tugga och svälja själv, med näringsbrist som följd. RISE arbetar med att skapa attraktiv och personligt anpassad mat för äldre med hjälp av 3D-skrivare. Nu har tekniken fått stor uppmärksamhet i Tokyo.

kiruna.jpg
video

En nyttig flytt

10 sep 2018 digit

Kiruna kommun flyttar drygt 30 procent av stadskärnan. Det är ett omfattande arbete som ger möjlighet att börja om med den senaste tekniken. Landskrona kommun följer arbetet med intresse för att dra lärdom till sin verksamhet.

tre kossor på en äng tittar in i kameran på nära håll.jpg
video

Vinster med samlad it

26 jun 2018 digit

Göliska IT ansvarar för it i sex kommuner i Västergötland och på samma sätt hanterar skånska Unikom it för Höör, Hörby och Östra Göinge. Enligt Anders Thörn, vd Göliska, har samarbetet lyft it i regionen och nu hoppas Cecilia Alvesson, vd Unikom, på en liknande effekt.

varnamo-960640.jpg

Värnamo växer varaktigt

4 dec 2018 digit

Värnamo hoppas på att fler flyttar till den småländska kommunen. Planen är att vara 40 000 invånare år 2035 och för att det ska ske krävs samhällsnära tjänster, ett ökat fokus på hållbarhet och att rekrytera nya talanger.

socionom-pratar-med-barn.jpg

Tvekan i Trelleborg

30 okt 2018 digit

Att låta robotar besluta om Trelleborgs försörjningsstöd ger snabbare service, ökat fokus på medborgaren och större effektivitet. Samtidigt är frågan politiskt känslig eftersom den sökande är sårbar och det finns brister i transparensen. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.