Södertälje skrotar stuprör

digital-strategi-i-sodertalje.jpg

En kultur av breda samarbeten och gott ledarskap lockade Tony McCarrick till Södertälje och uppdraget som digitaliseringsstrateg. Förutsättningarna är alltså goda när kommunen ritar om kartan för sin digitala utveckling fram till 2025. 

– Den svenska och europeiska självbilden om hur bra vi är på digitalisering stämmer inte. Idag sker innovationen i andra delar av världen. Att Sverige tappat sitt försprång bekräftas bland annat av den rapport som regeringen beställt av OECD och som presenterades under Almedalsveckan. Den visar att Sverige ligger tekniskt bra till, men att det på regerings- och kommunal nivå saknas koordination för att driva digital utveckling. Här pekar rapporten bland annat på ett stort problem i form av stuprör inom organisationer och mellan organisationer och användare, säger Tony McCarrick, Södertälje kommuns nya digitaliseringsstrateg med drygt 25 års erfarenhet av digitalisering inom kommun och förvaltning.

Singapore förebild

Han nämner Singapore som exempel på ett land med en tydlig digital vision och rätt inställning för att omsätta den i verkligheten.

– Organisation är viktigare än teknik för att driva innovation och det är Singapore bra på. Ser vi till Sverige krävs det mer självkritik och mod hos en rad olika aktörer och beslutsfattare. Idag behöver alla parter bli bättre på omvärldsbevakning. Både för att få en bild av digitalisering runt om i världen, men också för att ha någon chans att förstå vår framtid. Utvecklingen går bara snabbare, säger han och fortsätter:

– Vi behöver också i högre utsträckning diskutera de stora frågorna, som huvudmännens roll och ett större fokus på medborgarnas behov i en allt mer digitaliserad värld. Vi behöver bli mycket bättre på att diskutera viktiga grundfrågor som, vilket är min och min organisations ansvar gentemot medborgarna?.

Södertälje har samarbetat länge och systematiskt för att bygga integrerade digitala ekosystem som erbjuder mervärden för medborgarna.

Tony McCarrick, digitaliseringsstrateg i Södertälje kommun

Duktiga kommuner

Tony McCarrick är tydlig med att det på kommunal nivå ändå görs mycket bra inom digitalisering. Han nämner Helsingborg och Norrtälje som exempel, där utvecklingen inom bland annat vård och omsorg och e-tjänster kännetecknas av transparens och tillgänglighet. Det är heller ingen slump att han valt att arbeta med digitalisering i Södertälje kommun.

– Här förstår man behovet av samlade grepp och det lockade mig. Södertälje har samarbetat länge och systematiskt för att bygga integrerade digitala ekosystem som erbjuder mervärden för medborgarna. Här handlar digitalisering inte enbart om e-tjänster eller om medborgarfokus eller om information. Målet har hela tiden varit att med hjälp av AI och automatisering paketera allt detta till bra service med hög kvalitet. För att lyckas krävs uthållighet och gott ledarskap på alla nivåer.

Det var också rakt in i hetluften för Tony McCarrick när han började i juni. Södertälje kommun har investerat i en open source-plattform för medborgartjänster, till exempel bygglov, som ska integreras med Lantmäteriets och andra system. Som ett led i den investeringen har kommunen också valt att ta fram en ny digital strategi med en målbild som åtminstone sträcker sig fram till år 2025. Strategin ska vara klar att klubbas igenom kommunfullmäktige i december. Arbetet bedrivs metodiskt för att få en så bred förankring som möjlighet.

Skriver historia

Nulägesanalysen är en annan viktig utmaning.

– Olika förvaltningar har kommit olika långt och vi behöver hitta svar på hur vi lyfter hela kommunen. I nuläget utgår strategin från fyra koncept; tillgänglighet, kompetens, innovation, och effektivisering. Det är oerhört viktiga parametrar för digitalisering som politiker, organisation, medarbetare och medborgare kan ställa sig bakom. Man kan säga att vi skriver historia för Södertälje.

I arbetet med den nya strategin för digitalisering ser Tony McCarrick det som en självklarhet att dels bygga vidare på det goda samarbetet inom kommunen, dels att samarbeta med andra kommuner och aktörer.

– Vi vill ta vara på smarta ingångar från olika branscher och kunskapsområden. Inte minst för att söka svaret på kärnfrågan för framgångsrik digitalisering; förstår vi vår samtid? Jag och alla andra som vill vara med och skapa det nya digitala samhället behöver ha ett kritiskt förhållningssätt och försäkra oss om att det vi gör verkligen är relevant för vår organisations överlevnad och utveckling. Idag kan ingen luta sig mot gamla meriter.

 

 

4 september 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöldledarskapFoto södertälje kommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng