Regeringens strategi ett år senare

skordetid-vid-gard-med-akermark.jpg (1)

Lantmäteriets och Boverkets smarta digitala lösningar var några exempel som Peter Eriksson lyfte under Näringsdepartementets seminarium i veckan.

– Vi är många som är engagerade, men detta är inte bara en fråga för it-specialister och digitaliseringsivrare. Det är tvärtom oerhört viktigt att vi får med oss all den värdefulla kunskap som finns ute i samtliga verksamheter. Datan är den nya råvaran och det är viktigt att vi förvaltar, strukturerar och förädlar den på bästa sätt, säger regeringens CDO Åsa Zetterberg.

Ny Chief digital officer

Regeringen har beslutat att Sverige ska bli bäst i världen på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. När nu ett år har gått sedan strategin spikades, samlade bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson ihop till ett seminarium på Näringsdepartementet, tillsammans med representanter från bland annat Justitie-, Finans-, och Utbildningsdepartementet, för att gå igenom hur långt vi har kommit.

Hela seminariet modererades av regeringens nyligen tillsatta Chief digital officer Åsa Zetterberg, tidigare sektionschef på SKL. Hon var också tidigare medlem i det digitaliseringsråd som också Peter Eriksson har utsett för att snabbare möta de utmaningar vi står inför.

peter-eriksson-september-20171.jpg

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson

– Mitt uppdrag gör att jag har en relativt fri roll och kan vara lite av en katalysator som verkar för synergier mellan alla de aktörer som behövs för att föra denna digitaliseringsstrategi i hamn. Vi har en stor tillit i Sverige till vår offentliga sektor och den måste vi fortsätta att vårda, säger hon.   

Lantmäteri och Boverket

Internationellt är Sverige långt framme när det kommer till it och digitalisering, och vi rankas bland annat på plats tio i världen över länder som är bäst på exportera it. Vi har bra förutsättningar och med ett starkt innovationsklimat och många startups.

Det gör att förutsättningarna för att vi i Sverige för att utveckla vår offentliga sektor på digital väg finns där, menar Peter Eriksson. Sedan maj i förra året när regeringens digitaliseringsstrategi klubbades igenom har man tagit 140 olika initiativ.

Läs mer: Lantmäteriets lovande lösningar

Läs mer: ”Vi måste bli mer disruptiva”

– Jag har snart varit på den här posten i två år nu, och en av de viktigaste satsningarna vi gjort är att Lantmäteriet och Boverket har fått stora resurser för att ta fram standarder och grunder för att digitalisera samhällsutbyggnadsprocessen. År 2021 ska vi ha infört nya standarder så att exempelvis företag och kommuner ska kunna integrera sina verksamheter på ett smidigare sätt. Inget är lika verkningsfullt som när alla har samma standard.

Läs mer: Robotar avlastar lantmäteriet

Läs mer: Åsa Zetterberg får regeringsuppdrag

Bredbandsutbyggnad viktigt

De fortsatt största utmaningarna handlar om att se till att det dels finns infrastruktur och dels kunskap för att utnyttja teknikens möjligheter. Bara två av tio medborgare tycker nämligen att kommuner och landsting lever upp till de digitala förväntningar de har.

asa-z-foto-960640.jpg

Regeringens Chief digital officer Åsa Zetterberg.

Läs mer: ”Mellanmjölk från regeringen”

Inte minst handlar det om att människor som kan ha långt till större städer och ge dem den livskvalitet det innebär; att inte behöva åka bil en hel dag för att bara träffa en sjuksköterska en kort stund, menar Peter Eriksson.

Läs mer: ”Offentlig sektor har hamnat efter”

– För bara något år sedan var målet att 90 procent av Sveriges befolkning skulle ha tillgång till bredband, och det kan ju låta bra. Men vänder man på det och säger att en miljon ska vara utan uppkoppling låter det inte lika rättvist. Där har vi mycket att göra och jag är stolt över det arbetet vi gör med bredbandsutbyggning; det handlar om att alla ska ha samma chans att delta i det demokratiska samtalet, säger han på seminariet i Regeringskansliet.

Två uppdrag till OECD

För att sätta Sveriges utveckling i relation till andra länder har Peter Eriksson begärt två rapporter från OECD. En av rapporterna handlar om hur Sverige generellt förhåller sig till resten av alla världens länders digitaliseringsresor. Den andra handlar specifikt om vad vi inom offentlig sektor behöver göra.

– OECD gör rapporter över hela världen. Det ska bli intressant att se vad de kommer fram till om vad som är de mest brännande frågorna för just oss och få en ännu klarare bild över vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre, säger han.

28 mars 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Mostphotos, SKL, Kristian Pohl/Regeringskansliet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng