Roten till all programmering

Programmering närmar sig det obligatoriska skolschemat i gymnasiet. Men programmeringstänket kan redan nu anammas i alla ämnen och för yngre elever – genom datalogiskt tänkande.

– För oss är datalogiskt tänkande flera pusselbitar som handlar om att lösa problem och att bryta ner dessa problem i delar. Det handlar också om algoritmer; ett sätt att lösa ett problem, inte bara i matematik, utan det kan vara problem som hur man knyter sina skor, säger Eva Hygge, förstelärare ikt på Gustav Vasa skola i Stockholm.

Det är alltså inte bara en förberedelse till programmering det handlar om?

– Programmering är ju en del i datalogiskt tänkande, men det handlar ju egentligen om problem som man delar upp i mindre delar. När man väl har delat upp problemet kanske man ska lösa det med hjälp av instruktioner och då måste de ju vara exakta och fullständiga och framförallt komma i rätt ordning. Sen kan du testa den, letar mönster. Det kan handla om att sätta ihop en Ikea-möbel, säger Urban Segrén, förstelärare svenska på Gustav Vasa skola.

– Slutligen kan man säga att datalogiskt tänkande också handlar om att abstrahera och att avgöra vad som är viktigt, säger Eva Hygge.

Läs mer: Maxad motivation med Matte United

Vad säger era lärarkollegor i Sverige om datalogiskt tänkande?

– De upptäcker ofta att de redan arbetar efter den här datalogiskt-tänkande-principen utan att tänka på det på det viset vi beskriver. Det som kanske skrämmer en del är just ordet ’programmering’, som ju bara är en bit av det datalogiska tänkandet. Det finns många andra delar man kan jobba med som inte är programmering. Det kan vi börja med som lärare; man behöver inte gå direkt på programmering, säger Eva Hygge.

Läs mer: Lapparna som slår apparna

Och hur mottas det av eleverna?

– De börjar göra egna kopplingar kring vad det handlar om eftersom vi undervisar i datalogiskt tänkande både i till exempel matematik och svenska. De ser själva mönstren och delarna som faller på plats, säger Eva Hygge.

– Det gör också att deras förmåga att ta till sig komplexa problem och de är villiga att lägga ner tid eftersom de känner att de får ett gemensamt språk som täcker flera ämnen, säger Urban Segrén.

Läs mer: När eleverna är smartare än läraren

Har ni tips till någon som vill anamma det här sättet att tänka?

– Man kan börja med att läsa på och då tror jag att man kommer inse att man redan gör det. Då kan man själv börja dra paralleller till hur det är kopplat till programmering, säger Eva Hygge.

21 februari 2018Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim Lefflerit i skolanFoto Fredrik Kron, Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng