Hinder för det digitala Sverige

Charlotte BrogrenWEBB.jpg

En av Sveriges största digitaliseringsutmaningar är att få det offentliga Sverige att kunna samarbeta. Det menar Charlotte Brogren, avgående generaldirektör på Vinnova.

– Vi har ett unikt styrsystem här i Sverige, med oberoende myndigheter och självstyrande landsting och kommuner. Det finns många fördelar med den modellen, men när det kommer till en samlad digitaliseringsplan har det inte gynnat oss. Det säger Charlotte Brogren som i oktober lämnar som generaldirektör på Vinnova, efter åtta år på posten, för att istället tillträda som utvecklingschef på Almiak.

Ett problem är att myndigheter inte alltid har ekonomiska muskler att nyinvestera i andra system, och man kanske dessutom inte ser fördelen med det om man är ensam om det. Det innebär inte att det inte går att komma vidare, men för det behövs en plan som alla måste jobba efter, enligt Charlotte Brogren.

Var ligger de största utmaningarna i Sverige idag skulle du säga?

– Att vi har så många olika system och digitala infrastrukturer beroende på vilken myndighet eller kommun du rör dig på. Detta måste samordnas bättre. Precis som vi inte bygger motorvägar mellan städer som helt plötsligt går över till grusvägar, måste detta även undvikas när det kommer till den digitala infrastrukturen. För att Sveriges drygt 200 myndigheter bättre ska kunna verka ihop måste vi adressera de här problemen.

Digitaliseringsrådets utmaningar

Charlotte Brogren är en av Digitaliseringsrådets tio medlemmar. Rådet inrättades av regeringen under våren 2017, med det övergripande målet att hitta konstruktiva lösningar för att Sverige ska kunna uppnå målet att bli världsbäst i digitalisering.

– Det viktigaste nu är att inte andra departement i regeringskansliet tänker ”det där fixar digitaliseringsminister Peter Eriksson”. Det är ungefär som att tänka att elektrifieringen bara påverkade några få aktörer när det begav sig. Istället måste alla tänka digitalisering och framåt oavsett vilket område man är verksam inom. Det kommer jag verkligen trycka på i Digitaliseringsrådet.

Vinnova satsar på digitalisering

På Vinnova har man sedan en lång tid tillbaka sett möjligheterna med vad digitalisering kan bidra med inom alla typer av verksamheter. Bland annat stödjer man projekt inom smart svetsning – ett trestegs-projekt som syftar till att halvera svettstiden med hjälp av digitala verktyg.

Ett annat projekt handlar om att göra sågindustrin smartare, där relevant information ska finnas tillgänglig för varje steg i kedjan, för att på så sätt få en mer värdeskapande skogs-, trä- och bioproduktion i Sverige.

Charlotte Brogren-2017.jpg

Charlotte Brogren, GD på Vinnova

– På Vinnova finns inte ett enda projekt som inte har en digitaliseringskomponent. Under min tid där stödde vi innovationsprojekt som framförallt skapar möjligheter för både företag och offentlig sektor att utnyttja digital teknik för att utveckla sin verksamhet, få nya produkter och tjänster på marknaden, öka konkurrenskraften och skapa ett bättre samhälle. Oavsett om det handlar om smarta städer, sjukvård, transporter med mera. Så måste även svenska myndigheter börja arbeta på alla nivåer, och där kommer Digitaliseringsrådet att fungera som ett bollplank, säger Charlotte Brogren.

Digitaliseringsrådet

Digitaliseringsrådet sattes samman under våren 2017. I deras mål ingår bland annat att:
- följa, analysera och utvärdera genomförande och effekter av regeringens insatser där sådan utvärdering inte redan sker
- följa och analysera digitaliseringen i Sverige och i omvärlden
- bidra med stödjande underlag för att främja genomförande av regeringens insatser
- lämna förslag till konkreta insatser med klargörande av aktörer och roller, synergier med EU:s politik för digitalisering måste säkerställas

Digitaliseringsrådets medlemmar utöver ordförande Peter Eriksson är:
Ann Helenius, Stockholms stad
Anna Felländer, Swedish House of Finance
Charlotte Brogren, Vinnova
Darja Isaksson, digital strateg
Jan Gulliksen, KTH
Jeanette Andersson, Minc
Martin Linder, Unionen
Nicklas Lundblad, Google
Sara Mazur, Ericsson
Åsa Zetterberg, SKL

29 september 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerledarskapFoto Annette Andersson, Vinnova

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng