Öppet, smart och optimerat - tre nyckelord för Piteå kommun

Ylva_Sundkvist 960640.jpg

Ylva Sundkvist, kommunchef Piteå kommun.

Redan efter sex månader på sin nya tjänst som kommunchef för Piteå kommun så nominerades Ylva Sundkvist till det nya priset årets digitaliseringsledare.
 Jag blev otroligt överraskad, det kändes väldigt inspirerande och kul.

Ylva Sundkvist började i april sin nya tjänst som kommunchef för Piteå kommun efter att under 33 år ha arbetat på Norrbottens läns landsting, varav de sista åren som divisionschef för Närsjukvården. Hon såg möjligheten att komma till en välskött kommun och syssla med väldigt breda arbetsuppgifter som för bra för att säga nej till.

 Här får jag arbeta med samhällsbyggnadsfrågor, kultur, hälsa och sjukvård och massa annat, det är ett oerhört varierande jobb vilket jag älskar och jag lär mig nya saker varje dag.

Redan efter efter ett halvår på den nya tjänsten nominerades Ylva Sundkvist till tidningen Chefs nya pris Årets digitaliseringsledare. Motiveringen från kollegorna löd bland annat: “Ylva har redan satt digitaliseringen som ett av våra viktigaste utvecklingsområden och varit tydlig mot verksamheternas ledningar om att vi alla är en del av detta och att uppdraget gäller alla. Hon har beslutat om att ta fram en digital handlingsplan för Piteå som har goda förutsättningar för att bli stilbildare för en gemensam digital handlingsplan för alla kommuner i Norrbotten.”

Den interna dialogen är lika viktig som den externa.

Ylva Sundkvist, Kommunchef, Piteå kommun

 Jag blev otroligt överraskad över att bli nominerad till det här priset och trodde inte att det stämde först, varför just jag, liksom? Det kändes väldigt inspirerande och kul.

– När det gäller handlingsplanen så har vi ett antal ledord och två av dem är enkelt och öppet - medborgare ska förstå vad det är vi pratar om. Smart och optimerat är två andra ledord som vi går efter samt uppkopplat och tillgängligt, medborgarna ska använda det vi installerar, och det ska alltid fungera.

– För att lyckas har vi tagit fram ett digitaliseringsråd med representanter från diverse förvaltningar som koordinerar vad vi sysslar med och håller ihop det ur ett kommunperspektiv. I handlingsplanen finns även en aktivitetsplan på diverse saker som ska genomföras på sikt, och där ska jag och förvaltningscheferna komma fram till vad som ska priotieras under 2017. Den interna dialogen är lika viktig som den externa - vi måste förankra i verksamheten vad vi hinner med och inte ta oss vatten över huvudet direkt. 

När det gäller att digitalisera kommunen ser Ylva Sundkvist till en början tre olika områden som speciellt viktiga att sätta igång med eller utveckla vidare, nämligen digital hjälp inom socialförvaltningen, ansökningar via internet samt internetutbildningar till medborgarna.

– Vi kör redan en pilot som innebär att vi har tillsyn via kamera nattetid för att minimera “intrång” i hemmet där vårdtagaren väcks. I stället går personal in på förutbestämda tider via kamera och kikar att allt är lugnt. Om inte så åker nattpatrullen hem till berörd person på ett personligt besök. Vinsten är att brukaren får bättre nattsömn med mindre störningar än när någon fysiskt går in och kikar. Denna pilot kommer att utökas med fler kameror under 2017.

– Man ska också enklare kunna ansöka om diverse saker, exempelvis bygglov, på kommunens hemsida.

Jag tror på Piteå - intresset och nyfikenheten är stor.

Ylva Sundkvist, Kommunchef, Piteå kommun

– Sedan ska vi även börja mer med utbildningar till invånarna om hur man skyddar sig på internet. Vi har haft en tre veckors e-learning här på kommunen under hösten och vi vill göra sådant externt också.

Hur hoppas du på att Piteå utvecklas digitalt med dig som kommunchef under de kommande tre åren?

– Om tre år ska vi vara en kommun som ligger långt fram digitalt, men dit har vi en lång väg att gå. Det handlar om uthållighet och inte tappa modet, vissa saker tar längre tid än man tror. Men jag tror på Piteå - intresset och nyfikenheten är stor och vår processledare som leder det dagliga digitaliseringsarbetet är jätteduktig, och det digitala rådet kommer innebära att vi gör saker mycket smartare och samarbetar bättre.

Priset för Årets digitaliseringsledare delas ut på Chefgalan den 9 mars. Tanken är belöna en ledare som vågat kliva fram för att göra sin organisation mer digital. Kriterierna för att bli nominerad har varit följande:

  • Pristagaren har sett möjligheten i digitaliseringen, anammat denna och med framgång lett sin verksamhet genom den digitala transformationen.
  • Pristagaren har skapat goda resultat genom digitaliseringen.
  • Pristagaren har effektiviserat och/eller skapat en offensiv konkurrenskraft i sin organisation.
  • Pristagaren har visat på nytänkande och tagit digitaliseringen till nya områden.
  • Pristagaren är en linjechef utanför IT-avdelningen.

Voister har intervjuat några av de nominerade, bland annat Arash Gilan,vice vd på Viva Media, och Inger Lindhe, chef fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet.

3 januari 2017Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfsson årets digitledare

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng