Ökat tryck för AJ Produkter

Ett Strukturerat Och Trevligt Skrivbord

Med en utvecklad e-handel var AJ Produkter rustade för många av de förändringar som pandemin har fört med sig. En påtaglig effekt för bolaget är att flera it-projekt har påskyndats, bland annat molnbaserad telefoni som både ska avlasta säljare och kundservice och ge en bättre upplevelse för kunder.

– Vi har tidigarelagt planerna på den molnbaserad telefoniplattform och som nu har rullats ut i sju länder och ytterligare fyra kommer. Med växelfunktionen i molnet har vi en helt annan flexibilitet och våra säljare och kundservice kan vara tillgängliga så länge det finns en internetuppkoppling, säger Johan Petersson, CIO på AJ Produkter som säljer inredning till kontor, lager och industri i 20 länder.

Med en centraliserad telefoniplattform som rullas ut till dotterbolagen hoppas AJ Produkter kunna sänka kostnaderna och minska tid för administration.

Johan Petersson tror också att en modern telefoniplattform kommer att medföra möjligheter till integration till CRM-systemet, vilket leder till ett snabbare kundbemötande och bättre insikter när säljaren lyfter på luren.

– Ett av målen med AJ Produkters digitalisering är att effektivisera och automatisera för att säljarna skall kunna lägga mer tid med kunderna. Det är en anledning till att vi än så länge inte tittat på att använda tonval eller bottar i vår kundservice. Däremot kan robotar vara ett bra alternativ för att snabba på svar i vår chatt eller som stöd när man väl har kunden på telefon.

Exploderande e-handel

Med ett etablerat fokus på säljorganisationen och ett distribuerat arbetssätt var företagets it-organisation väl förberedd för en utmanande tid. 

– Med ett extra öga på budgeten har vi i stora delar kunnat hålla fast vid våra befintliga handlingsplaner och strategier. Nu drivs vår försäljning till stor del av e-handeln, som under pandemin ökat även på tidigare digitalt omogna marknader. Vi ser också att distansarbetet fungerar lika bra som tidigare. Den stora förändringen är den kraftiga ökningen för Teams. 

Johan Petersson är också nöjd de befintliga säkerhetslösningarna.

– Vi hade ett distribuerat arbetssätt även innan pandemin och hade investerat en hel del tid och pengar för att använda bland annat Microsofts skydd så effektivt som möjligt. Det vi gjorde innan har hållit för de ökade kraven som distansarbete kan innebära.

Enklare i Azure

När AJ Produkter blickar fram mot mer normala tider ligger fokus fast på att utveckla kund- och användarupplevelsen i externa och interna plattformar.

Med Dynamics 365 CRM på plats och med ett egenutvecklat middleware, eller mellanprogramvara, i molnet vill företaget möjliggöra att affärslogik och data kan delas flexibelt mellan olika appar och tillämpningar, både i Azure och det egna datacentret.

I detta projekt sätts verksamheten, processen och säljaren i centrum.

Aj Petersson Proffe

Johan Petersson, CIO, AJ Produkter.

– Till hösten hoppas vi att påbörja projektet med att lyfta vårt affärssystem och nu pågår förstudien inför detta projekt. I det arbetet kommer vi att se ökade integrationer och mer app-baserade funktioner som utvecklas i kombination av low-code och mikro-API:er i vårt middleware. Områden som genom innovation kan bidra till att utveckla det som är unikt för oss ser vi som strategiskt att utveckla själva. Vårt middleware är precis detta där vi på ett flexibelt sätt kan skapa vår affärslogik för att utbyta information och funktion mellan olika appar och plattformar.

Johan Petersson är försiktigt positiv när han sammanfattar året som gick för AJ Produkter.

– Affärsmässigt blev det ett rekordår från september och framåt. Dels för den stora efterfrågan på arbetsplatser för hemarbete och att e-handelsföretag har expanderat och behövt ny inredning för lager och kontor. Även vår försäljning till offentlig verksamhet som skola och omsorg ökade under 2020, säger Johan Petersson.

3 maj 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Anne HammarkjölddigitFoto Adobestock, Voister

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng