Data som delas för smartare jordbruk

Databas, Jordbruksverket, Några Kossor Står Vid En Skogsglänta

Jordbruksverket föreslår en ny gemensam plattform för att lättare dela data inom svenskt jordbruk. Förhoppningen är en smartare samordning och bättre förutsättningar för innovation.

– Digitaliseringen av jordbruket har stor potential att förbättra, förenkla och effektivisera hela livsmedelssystemet och därmed samhället. Grundläggande för att kunna utnyttja fördelarna med digitaliseringen är tillgången till data som kan förädlas genom hopkoppling och analys, säger Frida Sporre, utredare på Jordbruksverket.

Klimatsmart och bättre samordning

Effekten av en gemensam datainfrastruktur skulle bland annat vara en spridning av utvecklingskostnader, bättre samordning kring datadriven innovation, ökad spårbarhet i livsmedelsprodukter, och överhuvudtaget ett jordbruk med bättre lönsamhet och mindre klimatpåverkan.

Den slutsatsen drar Jordbruksverket som nu tillsammans med bland annat Lantmännen och Rise tagit fram en rapport som fungerar som ett förslag till regeringen om vad som behöver göras för att Sverige ska kunna uppnå en sådan öppen datainfrastruktur och ett digitalt ekosystem inom Jordbruket.

Källa: Jordbruksverket

27 maj 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng