Malmö digg-certar skolor

Ung Grabb Med Vr Glasögon Tittar Uppåt Mot Rosa Bakgrund

Malmö skattar skolornas digitala utveckling, både som ett stöd för skolorna och även för att driva på utvecklingen. Verktyget bygger på ett europeiskt samarbete och Malmö stad är drivande i Sverige.

– På Irland får skolor som har kommit till en viss nivå i sin digitalisering en flagga på skolgården som signalerar att det är en digitalt certifierad skola. Kanske att vi skulle ha något liknande i Malmö för de skolor som har kommit långt i sin digitaliseringsprocess, säger Martina Soomro, utvecklingssekreterare med inriktning IKT-pedagogik på Grundskoleförvaltningen i Malmö Stad.

Fem olika nivåer

Malmös skolor har sedan 2018 ett upplägg som innebär att de skattar sin progression inom digitalisering utifrån en modell som tagits fram genom ett europeiskt samarbete.

Självskattningen behandlar de fem områdena ledarskap och planering, digitala verktyg i undervisningen, professionell fortbildning, kulturen kring skolans digitalisering och digitala resurser och infrastruktur. Det handlar om alltifrån hur digitala verktyg används i klassrummet till stabilitet i nätverket.

Därefter hamnar skolan på en av de fyra nivåerna, påbörjad, aktiverad, trygg eller välutvecklad.

– Målet är att få upp samtliga skolor till nivån som kallas trygg. Efter varje självskattning har vi på Digitaliseringsenheten på Grundskoleförvaltningen löpande möten med skolledningen på skolan, där vi gemensamt sätter en plan för vad skolan behöver göra för att utveckla sitt arbete med digitalisering. Det kan till exempel handla om att låta den pedagogiska personalen genomgå utbildningen Google-certifierad pedagog för att bli bättre på att hantera Googles verktyg i undervisningen.

Skolor som når upp till den här nivån kan därefter ansöka om att gå in i en certifieringsprocess för att sedan kunna titulera sig som en digitalt certifierad skola.

Det blir lättare för varje enskild skola att strukturera arbetet med digitaliseringen.

EU-samarbete

Verktyget som Malmö valt att arbeta med har Martina Soomro och hennes kollegor utvecklat tillsammans med åtta andra europeiska länder. Irland var först ut med vad som då kallades Digital Schools of Distinction, DSoD och som sedan utvecklades till Digital Schools of Europe, DSoE. Därefter har Grundskoleförvaltningen i Malmö utvecklat handlingsplanen Varje elevs bästa skola – digital certifiering.

Martina Soomro menar att vinsterna med att samarbeta på en europeisk nivå är många.

– Vi har många intressanta utbyten mellan olika länder och kan diskutera utmaningar och skillnader inom arbetet med digitalisering. Vi inom Malmö stad har många projekt igång med internationell prägel, där vi samarbetar med länder i och utanför Europa.

Vilken effekt har verktyget gett?

– Det blir tydligt för varje skola vad det är som krävs för att följa läroplanens intentioner och utveckla undervisningen med digitaliseringens möjligheter. Med hjälp av handlingsplanen blir det lättare för varje enskild skola att strukturera arbetet med digitaliseringen och få stöd med vad som behöver göras först.

Bättre stöd och jämförelser

Malmö stad har flera utvecklingssekreterare med fokus på pedagogik och IKT, som var och en ansvarar för ett utbildningsområde med ett antal skolor. Vinsten blir dels att skolorna har en kontaktperson att vända sig till för stöd, dels att dessa personer får en bättre koll på vad som behöva göras.

Med tanke på att alla skolor i staden tar del av samma process och använder samma digitala självskattningsverktyg blir det också lättare följa den digitala utvecklingen för varje enskild skola, utbildningsområde och alla Malmös skolor.

– Framförallt under pandemiåret vet vi att de skolor som dessförinnan låg lite efter har varit tvungna att ställa om. Tidigt i våras fick vi i uppdrag av förvaltningsledningen att sätta upp webbplatsen Nätbaserad undervisning, som vi fyllde med material för att stötta våra grundskolor. Det är väldigt intressant att vi nu kan se att skolorna har tagit stora kliv i arbetet med digitalisering, säger Martina Soomro.

19 april 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto digit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng