Lärare mot distansundervisning

Ung Kille Framför Dator Hemma Med Massa Ansikten På Skärmen Skola Under Corona

Hälften av alla lärare överväger att överge sin profession om fjärrundervisningen blir vanligare efter pandemin. Det framkommer i en ny, stor undersökning från Lärarförbundet.

– Resultaten talar sitt tydliga språk. Med mer fjärr- och distansundervisning minskar kvaliteten i skolan kraftigt. Det blir svårare att nå såväl kunskapsmålen som de sociala målen. Även likvärdigheten försämras, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Hälften kan tänkas sluta

Två tredjedelar av alla lärare upplever att det har varit svårt att lära eleverna det de ska på det undervisningen ägt rum under pandemin, och lika många av eleverna, två av tre, bedöms komma från hem med dåliga förutsättningar för hemundervisning.

Fyra av fem lärare skulle inte uppskatta sitt arbete lika mycket om distansundervisningen blir vanligare även efter pandemin, vilket hälften av de svarande befarar att den blir. Det skulle leda till att ungefär lika mång av dem, 47 procent, skulle överväga att sluta som lärare.

Det är några av resultaten som framkommer i rapporten Digitalisera inte bort lärarprofessionen som bygger på sex olika undersökningar från september 2019 till februari 2021 bland 5 000 av Lärarförbundets medlemmar.

– Det här är en varningssignal från lärarkåren som måste tas på stort allvar. Många tror i dag att det går att lösa lärarbristen och skolans andra utmaningar genom mer distansundervisning. Vi kan visa att det är tvärtom. En digitalisering som sker på fel sätt, och av fel orsaker, spär på lärarbristen när arbetsglädjen och yrkesstoltheten minskar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundet Proffe

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Tre krav

I ljuset av undersökningens utfall kräver Lärarförbundet bland annat att fjärr- och distansundervisning bara ska bedrivas i undantagsfall och då var tydligt reglerat och alltid granskas utifrån den kvalitetsförlust som undervisningsformerna kan innebära.

Förbundet anser också att det är lärare och professionens behov som ska avgöra i vilken utsträckning skolväsendet ska digitaliseras. Slutligen måste alla skolor ha en tillfredställande infrastruktur, digitala verktyg och en adekvat kompetensutveckling.

Källa: Lärarförbundet

18 mars 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, Lärarförbundet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng