Kvinnojobbet som blev männens

Kvinna Står Med Dator I Handen Framför Ett Konferensbord Med Folk

På 50-talet ansågs programmering vara ett jobb som passade bättre för kvinnor än män. Men sedan hände något och idag är it och tech en av de mest ojämställda branscherna i Sverige, och vad det gäller riskkapital går bara 1 procent till kvinnor. Det var något av innehållet i Katrine Marçals keynote under Women in Tech.

– Kvinnorna har skrivits ut ur tech-historien, men ser vi tillbaka till it-branschens födelse var det kvinnorna som utvecklade mjukvara och helt dominerade industrin, säger Katrine Marçal, journalist och författare i samband med Women in Tech Sweden.

Katrine Marçals senaste bok Att uppfinna världen - hur historiens största feltänk satte käppar i hjulet belyser hur synen på manligt och kvinnligt styrt innovation och utveckling inom en rad viktiga områden. Boken har fått stor uppmärksamhet och just översatts till engelska.

– På 1950-talet var programmering ett lågstatusyrke med låg lön som ansågs passa kvinnor, för det handlade om att följa instruktioner. Ungefär som att laga mat eller sticka. På 1960-talet blev möjligheterna med informationsteknologi inom områden som försvar och offentlig förvaltning mer uppenbara och där började förskjutningen mot den mansdominerade industri vi ser idag.

Fler män, högre status

Det växande intresset för it innebar bland annat att allt fler män sökte sig till branschen. Ett intresse som bland annat Storbritannien uppmuntrade med attraktiva, betalda utbildningar. Ju fler män i branschen, desto högre löner och högre status. 

– Idag är den vedertagna bilden av en programmerare helt annan än den var så sent som på 80-talet, och det är bara fyra år sedan en medarbetare på ett stort tech-bolag fick sparken för att han i ett internt mejl skrev att kvinnans hjärna inte är anpassad till teknik.

Katrine Marcal Proffe (1)

Katrine Marçal, journalist och författare.

Börjar med neandertalarna

I grunden handlar den ojämnställda synen på teknik och innovation om perspektiv med rötter långt bak i tiden. Som att neandertalarnas klubba för jakt ses som det första exemplet på teknisk utveckling.

– Det narrativet är i förlängningen kopplat till dagens syn på innovation, där diskussionerna ofta förs i termer som krossa, förgöra och så vidare. Men tänk om neandertalarnas första verktyg var kvinnornas grävpinne, som hjälpte dem hitta mat utan att döda eller förstöra något. Med det narrativet handlar innovation och teknik om att skapa och förädla, inte om att förgöra.

I vår tid finns det mer konkreta skäl till att kvinnliga innovatörer har svårt att nå ut. Ett av dem är finansiering.

– Visst gör kvinnor stora framsteg i mansdominerade branscher men fortfarande äger män 80 procent av jorden. Under de senaste 15 åren har riskkapital fått stor betydelse men nivån för kvinnlig innovation är skrattretande. I Sverige går 99 procent av riskkapitalet till män, säger Katrine Marçal. 

11 mars 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter anne hammarskjöld digit Foto Adobestock, Wikimedia Commons

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng