Digital brottskarta – polisens nya hjälpmedel

Karta Över Stockholm I Blåa Färger

Region Stockholm lanserar en karta över anmälda brott. Syftet är att ge polis och övriga i samhället bättre koll och att skadegörelse, droger och inbrott ska minska.

– Det är Sverigeunikt på sättet man sammanställer och presenterar brottslighetens utbredning från en övergripande, aggregerad regional nivå ner till i praktiken näst intill ner till kvartersnivå, säger moderaten Kristoffer Tamsons, trafikregionråd i Region Stockholm.  

1 364 områden

Den interaktiva brottskartan täcker 1 364 olika områden som färgas mörkare ju fler brott som begås i det området. Det handlar i första hand om så kallade livskvalitetsbrott, det vill säga skadegörelse, fordonsbrott, narkotikabrott, inbrott och annan brottslighet som tenderar att drabba en bred allmänhet.

– Det finns gott om statistik och rapporter, men att samla ihop det på det här viset, framför allt med den här utgångspunkten i livskvalitetsbrott, det har inte gjorts tidigare, säger Kristoffer Tamsons.

Smartare insatser och mer trygghet

Initiativet är inspirerat av hur polisen i New York arbetat med att kartlägga brottslighet i decennier. Bakgrunden till att just Stockholm valt att anamma detta tillvägagångssätt är resultatet av en undersökning av Brottsförebyggande rådet, Brå, som visade att antalet invånarna som känner oro i Stockholmsregionen ökat från 18 procent 2011 till 27 procent.

Förhoppningen är att kartjänsten ska leda till fler lyckosamma insatser från polisen och i förlängningen ett tryggare samhälle, inte minst för de personer som bor i de mest utsatta områdena.

Det tror Magnus Lindgren, före detta polis och generalsekreterare för stiftelsen Tryggare Sverige.

– Alltför ofta tenderar man att använda en grovkalibrig hagelbössa när man ska sätta in åtgärder, och håller tummarna att något ska träffa målet. Men utifrån en sådan här hot spot-analys så kan man allokera resurser till de tider och platser där brotten tenderar att ske. De som har mest att vinna på det här är de som bor i de som är mest utsatta, säger han.

Tjänsten är planerad att lanseras under våren.

Källa: DN

1 mars 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng