ett samarbete med netapp

Netapps blixtsnabba backup

Netapps snapshotsteknik ger nu verksamheter möjlighet att skydda sina data och hantera sin backup via molntjänster snabbare än någonsin.  

– Vi har utvecklat vår backupteknik med snapshots så att den kan skydda dina data i molnet. Dessutom går det att kontinuerligt skicka snapshots direkt till molnleverantörernas objektlagring, säger Fredrik Nygren, teknikchef på Netapp Sverige.

Lika tryggt överallt

En vanlig ransomware-attack brukar innebära att hackare låser och krypterar verksamhetskritiskt data hos en organisation och kräver därefter en lösensumma för att låsa upp det.

Men med Netapps snapshotteknik går det sekundsnabbt att hitta och återställa de tidigare versionerna av filerna i samma diskar som de stulna filerna ligger, vilket gör att de data som hackaren har låst inte längre behövs.

Snapshottekniken har sedan några år tillbaka utvecklats till att också anpassa sig till det växande antal verksamheter som anslutit sig till molnet, genom att användare enkelt beställer Netapps dataplattform Ontap som en tjänst via AWS, Google Cloud eller Azure.

– På så sätt får verksamheten samma trygghet och säkerhet som när all data låg i det egna datacentret.

Snapmirror Cloud

Det senaste tillskottet i tjänsten heter Snapmirror Cloud, vilket innebär att kopior av data kontinuerligt skickas till backuplager.

– Det är ett helt nytt sätt att hantera backuper på, som användaren sparar mycket pengar på. Istället för att data kopieras på natten i tunga backupjobb, skickas kontinuerligt snapshots av de förändringar som gjorts i datan från ursprungsplatsen till en backupplats i molnet.

Samtidigt finns fortfarande möjligheten att integrera Netapps snapshotteknik för de som är vana vid en mer klassisk lösning, med ännu djupare applikationsintegration och möjlighet att ta ut en extra kopia av snapshotbackuperna på till exempel backupband.

– Vi samarbetar med de stora backup-leverantörerna som samtliga hanterar snapshots.

Fredrik Nygren2

Fredrik Nygren, teknikchef, Netapp Sverige.

Snapshots på mikrotjänster

En av de stora vinsterna med Netapps backuplösningar är att de fungerar på alla plattformar, oavsett om det är stora tunga databasmiljöer på en VMware-lösning, i en molntjänst, eller i containermiljöer.

I containermiljöer, där apparna delas upp i mikrotjänster för en snabbare och smidigare utveckling, tas snapshots av respektive mikrotjänst. På så sätt finns alltid en backup på varje viktig del av applikationen.

– I just containersammanhang brukar utvecklare och it stå som längst ifrån varandra, där de förra vill utveckla och de senare vill ha kontroll och säkerhet. Med Netapp får alla ett grundskydd som gör att båda sidor kan känna sig trygga.

Snapshots

Snapshots, en sorts ögonblicksbilder av datan, fungerar genom att man sparar en kopia av informationen om var i lagringen som datan ligger, det som kallas för pekare. På så sätt slipper du spara flera backupkopior av samma data. Ett gammalt snapshot kan sedan användas för att läsa tillbaka datan så som den såg ut när snapshottet togs, eftersom snapshotet av pekaren bokstavligt pekar dig i den riktning där den tidigare versionen av dina sparade filer finns.

12 februari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflersäkerhetFoto adobestock, netapp

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng