Lönsam data för Boliden

Person På Ett Av Bolidens Smältverk

För att öka lönsamheten har Boliden Smältverk utvecklat en algoritm som ska optimera inköpsprocessen. En AI tränas med en stor mängd data om alltifrån råvarukvalitet till valutakurser och nu handlar det om att hitta den mest relevanta datakombinationen.

– Vi vill göra hela vår verksamhet mer datadriven genom att samla allt i en gemensam dataplattform. Vår uppgift är att bygga upp detta i vår Azure-miljö, säger Maria Lloyd, it-manager för Bolidens affärsområde Smältverk.

Fem stora smältverk

Boliden Smältverk producerar tusentals ton färdiga metaller och biprodukter genom att smälta och förfina råmaterial från hela världen och har i Norden fem smältverk.

Just nu är bolagets största fokus att bygga ett lönsamhetssystem för att samla in så mycket adekvat data som möjligt innan, under och efter smältverksprocessen och på så sätt både maximera lönsamheten och minimera miljöpåverkan. 

På smältverken finns över 100 000 olika datapunkter

En smart algoritm

En central del på alla smältverk har alltid varit att hitta den bästa blandningen av råmaterial, så kallad råvarumix, och det finns en lång tradition av att försöka skapa en så bra mix som möjligt. En förlängning i det arbetet handlar förstås om att köpa in rätt typ av råmaterial.

Idag sköts detta av medarbetarna som manuellt matar in olika typer av parametrar att ta hänsyn till för att hitta den bästa kombinationen av pris och kvalitet.

Vill du veta mer om hur data kan göra din verksamhet mer effektiv? Anmäl dig till Atea Insikt den 24 mars. 
 

Men tillsammans med sina it-leverantörer har Boliden utvecklat en algoritm som med hjälp av data från många olika områden kan optimera mot den bästa lönsamheten. Det kan till exempel handla om råvarupriser, kvaliteten på råvaran, valutakurser, fraktkostnader och -möjligheter, tillgång, miljöpåverkan och vilken kapacitet som krävs, som en AI kan ta i beaktning och ha som grund för att föreslå åtgärder.

– En av utmaningarna är förstås att luska ut vilken data som kommer vara relevant. Bara på smältverken finns över 100 000 olika datapunkter, så det finns mycket att välja bland. Förhoppningen är att vi får en helt annan transparens och våra inköpare får ett mycket bättre verktyg för att planera inköp till respektive smältverk, säger Maria Lloyd.

Lloyd Proffe

Maria Lloyd, it-manager för Bolidens affärsområde Smältverk.

Stor plattform

I ett lite längre och större perspektiv håller Maria Lloyd och hennes kollegor på att bygga en gemensam dataplattform. En pilot är snart igång för lönsamhetssystemet och det kommer att vara en viktig del i den stora dataplattformen.

– Styrkan i dessa projekt ligger i att de är verksamhets- och affärsdrivna och inte it-drivna. It står för säkerheten och infrastrukturen, medan det är verksamheterna som äger datan, säger hon.

Sedan en tid tillbaka har bolaget använt Power BI för många av sina rapporter och både bedrivit intern marknadsföring och utbildningar.

– Fler och fler på bolaget frågar efter mer data för att utveckla sina verksamheter för att bland annat bli mer lönsamma och klimatsmarta. Alla strävar efter att vara mer datadrivna, och det är därför vi påbörjar resan med att bygga en stor bolagsgemensam dataplattform. Den resan har precis börjat och kommer nog aldrig att ta slut, säger Maria Lloyd.

23 februari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Stefan Berg/Boliden, Maria Lloyd

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng