Var är kvinnorna?

Kvinnor Inom It

Andelen kvinnor på teknikutbildningar är numera på rekordnivåer, men det syns inte i teknikbranschen. Idag är snedfördelningen densamma som för drygt 30 år sedan. 

Min bild är att det inte blir någon förändring därför att man inte vill ha någon förändring på riktigt, säger Paulina Modlitba, som tidigare suttit i Digitaliseringskommissionens expertråd och som utsågs till Årets alumn på KTH 2018.

Enligt SCB är drygt 22 procent av de verksamma i teknikindustrin kvinnor. Det är en liknande siffra som noterades 1977.

Trots det ökar kontinuerligt andelen kvinnor på teknikutbildningar. 1977 var 8 procent av de examinerade från civilingenjörsprogrammen kvinnor, idag är siffran drygt 35 procent. Och faktum är att andelen kvinnor bland de examinerade högskoleingenjörerna legat runt 30 procent de senaste 20 åren.

Även på gymnasienivå ökar andelen kvinnor på program inriktade mot naturvetenskap, teknik och industriteknik, enligt preliminära data från Skolverket.

Att utvecklingen går segare hos företagen beror på att man inte arbetar med frågan på riktigt, menar Paulina Modlitba.

Företagen är duktiga att sätta upp och jobba efter affärsmässiga mål, för det är så de är strukturerade. Och med samma allvar och på samma målinriktade sätt måste företagen ta sig an jämställdhet och mångfald. Det handlar om att sätta jämställdhetsmål och koppla KPI och bonusprogram till det på samma sätt som man gör med annat i företaget.

Jag har i många år hört företag säga att jämställdhetsfrågan är så viktig för oss och därför stöttar vi det och det initiativet, eller vi bidrar med en paneldeltagare på ett seminarium om jämställdhet. Det är ett himla duttande. Men man tar inte det stora greppet. Värderingarna är inte integrerade i organisationen.

Varför kvinnor? 

Ulrika Sultan är doktorand vid Linköpings universitet där hon forskar på flickors teknikintresse, och hur det kan bibehållas även i vuxen ålder. Hon tycker att företag själva behöver ställa sig frågan varför de vill attrahera fler kvinnor.

Varför vill ni ha fler kvinnor på ert företag? När ni vet varför kan ni börja arbeta mot målet. Vad kan en kvinna tillföra just ert företag? Vad är det för kompetens som ni saknar? Ingenjörer, servicetekniker, montörer, utvecklare? Tänk brett. Er framtida medarbetare kanske inte kommer från teknikprogrammet utan snarare från folkhögskola, naturbruksprogrammet eller estetprogrammet. Skapa fler vägar in i teknikyrken.

Lisa Sällvin är universitetsadjunkt i data- och systemvetenskap vid Mittuniversitet och ledare av Geek Girl Mini i Sundsvall, en teknikklubb som bland annat syftar till att få fler tjejer till it-branschen. Hon menar att kvinnliga förebilder är viktigt.

 Vi vet att två av de viktigaste faktorerna för att på sikt få in fler kvinnor i teknikbranschen är dels att det finns kvinnliga förebilder att identifiera sig med, och dels att vi kan fånga upp och uppmuntra teknikintresset redan i tidig ålder, säger Lisa Sällvin.

Källa: Teknikföretagen

28 januari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik Adolfssondigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng