Svensk sand i 3D

Filament För 3D Printer

Idag används sand från Tyskland i 3D-skrivare, trots att svensk sand skulle innebära en bättre kvalitet till en lägre kostnad och ökad hållbarhet. Det konstaterar ett forskningsprojekt vid Rise.

– Den svenska sanden är av mycket bättre kvalitet. Produktkvaliteten blir bättre, formar och kärnor blir starkare och får bättre måttstabilitet. Dessutom kan vi dra ner bindemedelshalten. Närheten till leverantören är en annan viktig faktor för oss, säger Robert Andersson, processteknisk chef vid Volvo GTO i Skövde.

Lägre kostnader, bättre kvalitet

De 3D-skrivare som använder sand som råmaterial i svensk industri är från Tyskland, och vid beställningen av skrivarna har bolagen också varit tvungna att använda tysk sand. När nu garantitiden för 3D-skrivarna löper ut, öppnar det för ett byte av sanden. Därför sjösatte Rise projektet Sandbox för att se huruvida svensk sand kan vara ett alternativ.

Nu visar det sig att svensk sand innebär lägre kostnader, mindre miljöpåverkan och högre kvalitet på produkterna.

– När man värmer den svenska sanden så blir den lite mjukare och det blir färre sprickor i kärnorna. Sprickorna kan göra att metallen tränger in i kärnan och då uppstår defekter som måste rensas bort vilket är svårt eftersom de uppstår inuti gjutgodset. De här defekterna uppstår inte alls i samma utsträckning i vår svenska sand som i den tyska kvartssanden, berättar Ulf Gotthardsson som är forskare och projektledare vid Rise.

Volvo har bestämt sig

Sandprintrar används inom till exempel bygg- och gjuteriindustrin, där sand packas i lager och formas, precis som materialet i andra typer av 3D-printrar. Produkten som skrivs ut kan vara alltifrån stora delar av byggnader till mindre reservdelar som kugghjul och kan i vissa sammanhang till och med ersätta metall.

Volvo GTO har nu bytt ut sin sand och använder istället svensk sand.

Källa: Rise

13 januari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng