Så jobbar Årets skolledare

Semira Vikström

Semira Vikström utsågs till Årets skolledare 2020. Visättraskolan var tidigare en skola som hade problem att attrahera elever, men nu har trenden vänt. Arbetet startade med en stor kartläggning av verksamheten, ett ökat fokus på trivsel och tydliga visioner.

 Skolvärlden har allmänt en väldigt hög omsättning på lärare och rektorer. Jag började som rektor på Visättraskolan redan 2013 och för att kunna åstadkomma förändring krävs kontinuitet. Vi har en bra stämning bland våra fantastiska lärare på skolan, vilket gjort att de allra flesta vill vara kvar, och på så sätt blir det lättare att kunna utveckla verksamheten, säger Semira Vikström, skolledare på Visättraskolan och vinnare av Årets skolledare 2020.

När Semira Vikström kom till Visättraskolan fanns det tre saker att åtgärda som inte kunde vänta: elevantalet, otryggheten och missnöjet bland personalen. Skolan var en så kallad bortvalsskola, där många i kommunen istället valde andra skolor. Klasserna var inte så välfyllda.

 Då var vi ungefär 250 elever, nu är vi 420, så det är en stor skillnad. Mer elever ger även bättre förutsättningar rent ekonomiskt. Eleverna som gick på skolan upplevde också en otrygghet vilket vi har fått jobba bort.

Men det största förändringsarbetet har gått till att öka välmåendet bland personalen. I medarbetarenkäten 2013 var det mycket röda siffror och trivseln var låg. Facket kopplades in, det gjordes en extern arbetsmiljöutredning och man frågade alla som arbetade på skolan om problemen. Redan efter ett år blev de röda siffrorna till gröna.

Efter det har vi försökt hålla i de fina siffrorna vilket vi lyckats med. Personalens trivsel är det allra viktigaste om man ska lyckas göra en förändringsresa. För de allra flesta känner nog igen att det är lättare att göra sitt allra bästa ifall man känner att man får något tillbaks. 

Nya kursplaner

Semira Vikström1

Semira Vikström, skolledare på Visättraskolan och vinnare av Årets skolledare 2020.

Under pandemin har verksamheten, som för så många andra, blivit annorlunda på Visättraskolan. Under våren 2020 var det hög frånvaro bland eleverna, under hösten var frånvaron istället hög bland lärarna. Det har skapat vissa svårigheter i planeringen. Till 1 juli ska alla skolor i Sverige implementera nya kursplaner vilket kräver mycket jobb, och Semira Vikström ser gärna att man flyttar fram den förändringen ett år.

Jag vet inte hur vi ska orka göra det jobbet i dagsläget. Lärare måste göra om allt och anpassa planeringen helt efter de nya kursplanerna. Det kommer att skapa en stress bland lärarna som vi inte behöver just nu. Jag förstår inte varför man inte tagit beslutet att flytta fram det än.

Semira Vikströms största drivkraft är fortsatt eleverna. Som exempel nämner hon en fysiktävling för årskurs 5-6 med olika stockholmsskolor som hon besökte för någon månad sedan. 

Vår skola vann och att se elevernas glädje var helt oslagbart. På Visättraskolan har 85 procent av eleverna utlandsfödda föräldrar, och min stora drivkraft är att ge alla dessa ungdomar samma förutsättningar att lyckas som på andra ställen i landet.

Vad kännetecknar en bra ledare, enligt dig?

Det gäller att vara den chef du själv skulle vilja ha. Speciellt i skolvärlden där det är stor lärarbrist är det lätt för lärare att gå vidare till andra kommuners skolor och där få högre lön. Går det inte att locka med lön får man se till att ha en bra arbetsmiljö. Skapa den arbetsplats som man själv vill ha.

Semira Vikströms tips till andra skolledare i landet.

  1. Läs vår bok där vi berättar om vår resa de senaste sju åren.
  2. Kartlägg din verksamhet så att du får grepp om era styrkor och utmaningar. Det går att göra på olika sätt men se till att lyssna på all personal, då menar jag inte bara skolledning och lärare utan även all kringpersonal. De glöms bort lite för ofta.
  3. Utifrån det kan du strukturera upp arbetet framåt. Formulera en vision med ledord, för oss var de tre ledorden kunskap, trygghet och trivsel, vilket hela vårt arbete kretsade kring. Det var en stor framgångsfaktor och skapade en röd tråd i allt vi gjorde.
  4. Om det rör en skola som är både låg- och högstadie, sätt ihop arbetet i skolan till ett. De är inte isolerade öar utan hjälp varann över stadierna. Vi-känslan är viktig.

12 januari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Samuel Unéus

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng