Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår

En smartare it-nyhetssajt

Mot digitala nationella prov

Sankt Illianskolan i Enköping är en av testskolorna inför införandet av digitala nationella prov. Ett bra samarbete mellan kommunens it-avdelning och skolan är nyckeln till framgång. Det menar it-samordnare Stefan Weber.

Text Tim Leffler Foto Mostphotos, Tina Engström 22 oktober 2020 it i skolan

Enköpingskylt På Enköping Järnvägsstation

– Vi har en hög digital kompetens hos lärarna som ska ha hand om provet. Dessutom är it-teknikern på skolan oerhört kompetent. Det är några av delarna som kommer vara avgörande för ett lyckas med provet, säger Stefan Weber, it-samordnare på Enköpings kommun.

En av 100 testskolor

Sankt Illianskolan i Enköping var en av de 100 testskolor som Skolverket har utsett att köra digitala nationella provet ett år tidigare än landets övriga skolor. Syftet med de här försöken är att testa huvudmäns och skolors digitala förutsättningar att anordna provet och underlätta införandet av digitala nationella prov i hela landet genom att undanröja de huvudsakliga hindren.

Under perioden kommer bland annat utföra tester för att ta fram adekvata krav på en digital infrastruktur för landets skolor.

Skapa rätt förutsättningar

I sin roll som it-samordnare är det Stefan Weber som upprätthåller en löpande kontakt mellan skolan och Skolverket och håller sig uppdaterat på Skolverkets mål och riktlinjer. Det första digitala nationella provet för testskolorna kommer att äga rum under höstterminen 2021, men det finns en del bitar som måste komma på plats innan Sankt Illianskolan är redo för testprovet.

Till vår glädje höll vårt nät bra.

Från Enköpings kommuns sida handlar det om att säkra upp att det finns rätt tekniska förutsättningar, med alltifrån ett stabilt nät till att lärare har all den senaste informationen. Därför krävs det att kommunen är beredd att satsa och skapa förutsättningar för att Sankt Illianskolan är redo när det drar ihop sig. Men det räcker inte att stanna där.

– I slutändan ska ju alla kommunens skolor kunna köra digitala nationella prov. Det är därför viktigt att alla är involverade, både från kommunens it-avdelning och från skolorna. Vi är nu i färd med att samla rektorerna och utföra SKR:s skattningsverktyg LIKA för att få ett bättre hum om hur vi ligger till.

Fungerande federationslösning

Samtidigt kvarstår en del arbete där kommunen och Skolverket måste synkronisera. En del handlar om att få den så kallade federationslösningen att fungera. Federationslösningen är den programvaran som kommer att säkerställa dataflödet mellan skolan och Skolverket. 

– Skolverket måste kunna säkra proven under tiden som de skrivs, ifall något skulle hända med uppkopplingen mot Skolverkets tjänst. Där väntar vi på tester som ska komma. Vår federationslösning, som bland annat ska innebära att rätt elever får rätt prov, är på plats. Vi testade den i maj men gick inte riktigt i mål, så där har vi lite kvar att göra.

Ett stabilt nät

Weber Proffe

Stefan Weber, it-samordnare, Enköpings kommun.

Att nätverket håller när flera hundra elever sätter sig ner för att skriva provet är centralt. I det syftet hittade han och skolans it-tekniker på ett fyndigt experiment för ungefär ett år sedan.

– Vi ställde alla våra elever i årskurs 9 i korridorerna på skolan, och på nedräkning fick de alla slå på ett Youtube-klipp på sina telefoner. Först med den sämsta kvaliteten, och därefter stegvis gå över till den bästa upplösningen. Vi övervakade hela testet och såg en stegvis ökning i trafiken och till vår glädje höll vårt nät bra.

Hur har vårens pandemi påverkat ert arbete?

– Ur all stress och alla utmaningar som infann sig där och då, blev det skarpt läge när det handlar om att använda digitala lösningar för att kunna arbeta på distans. På det stora hela skärper folk till sig och kan mer än vad de tror. Ur den aspekten har coronapandemin verkligen satt fart på digitaliseringen, och har snarare påverkat arbetet med det digitala nationella provet positiv.   

Stefan Webers tre tips

1. Se till att ha bra kommunikation med kommunens it-avdelning och involvera medarbetarna där så att de vet vad som behövs.
2. Följ testverksamheten och utvecklingen kring digitala nationella prov. Skatta er själva och hur redo ni är inför införandet med hjälp av SKR:s skattningsverktyg LIKA.
3. Gör er redo för införandet. Lyft frågan på möte med kommunens alla rektorer och huvudmän. Glöm inte se över konkreta detaljer, som att det finns, tangentbord, möss, hörlurar och strömförsörjning till alla enheter.

Rekommenderad läsning

tre-flickor-vid-dator.jpg

Digitala prov 1.0

26 feb 2018 it i skolan

Om fyra år ska de nationella proven genomföras digitalt. Skolverket förbereder införandet och valet av digital provplattform är bara en av flera viktiga utmaningar som återstår att lösa.

elever-vantar-pa-prov-i-skolam.jpg

SKL:s guide till digitala prov

10 apr 2018 it i skolan

I höst genomförs det första steget i digitaliseringen av de nationella proven och frågorna är många från skolorna. Därför arbetar SKL tillsammans med Skolverket och Swedish EdTech Industry med en vägledning som ska vara klar under våren.

Krans Midsommar Sverige

Allt mer digg

2 jun 2020 digit

Svenska kommuner, regioner och myndigheter blir allt bättre på att ta vara på nyttan med digitalisering. Jämfört med förra årets mätning har den digitala mognaden i offentlig sektor ökat med 6 procent till 47 procent. Det visar årets Statusrapport från Göteborgs universitet och Swedish Center for Digital Innovation.

Skolpennor Och Annat Skolmaterial Omringar En Ipad

Nästan enligt plan

25 maj 2020 it i skolan

Kommunala huvudmän är bättre på att ta fram digitaliseringsplaner för sina skolor. Men tre av tio, av alla som tagit fram en handlingsplan, har inte följt upp den under det senaste året. Det visar en ny undersökning från Skolverket. 

nationella-digitala-prov-960640.jpg
video

Inga försökskaniner

13 apr 2018 it i skolan

Från och med 2022 blir nationella proven digitala. Det innebär att proven är anonymiserade och förhoppningsvis mer likvärdiga. Trots att förändringen ska ske snart finns det ingen risk att eleverna hamnar mellan stolarna. Det menar Karin Hector-Stahre på Skolverket.

 

Orm Attack 960640

Allt fler attacker

25 jun 2020 säkerhet

Två tredjedelar av svenska bolag har utsatts för cyberattacker under det senaste året, vilket är en kraftig ökning mot tidigare år. Det visar en ny undersökning från PwC. För att kunna värja sig krävs bland annat ett större säkerhetsfokus och utbildning redan i grundskolan.

Färgglada Skåp I Skolan

Säkerhet i skolan

21 sep 2020 säkerhet

KTH utbildar skolelever i it-säkerhet. Planen är att 10 000 av Sveriges grundskoleelever ska utbildas inom projektet #290CyberSecurity. 

benen syns på tre barn som sitter på mur med dator.jpg

SKR kräver ersättning

31 jan 2020 it i skolan

Staten bör ersätta kommuner och privata aktörer för deras kostnader i samband med införandet av digitala nationella prov. Enligt SKR kommer annars investeringarna äta upp andra viktiga satsningar i skolan.

fyra röda äpplen mot rosa bakgrund.jpg
video
ett samarbete mellan jamf och voister

Smartare skola med Jamf

24 apr 2020 it i skolan

Tekniska problem hindrar flytet under lektionerna och därmed elevernas inlärning. Med Jamfs nya lösning för skolan får lärarna kontroll på allt ifrån videolektioner till användning av appar i Apple-produkter. Det sker oavsett om eleverna studerar hemma eller i skolan.