Karolinskas videoboom

Sjukhus Karolinska

Antalet videokonferenser på Karolinska Universitetssjukhuset ökade kraftigt under 2020 och ledde till en kostnadsbesparingar på närmare 22 miljoner kronor. Dessutom har färre resor inneburit en minskad miljöpåverkan med 121 323 kilo koldioxidutsläpp.

Totalt genomfördes 87 000 videokonferenser mellan medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset under 2020. Samtidigt har samtalsminuterna under dessa konferenser ökat med 62 procent.

Störst ökning gick att se under våren när pandemin startade, men i takt med att antalet covid-patienter blev fler igen under hösten så ökade antalet videokonferenser även då. Samtalstiden var kortare på hösten än under våren, vilket kan tolkas som att de anställda hittat sätt att ha mer effektiva möten.

Beräknat effekten

Karolinskas miljöavdelning har räknat på vilka ekonomiska och miljömässiga besparingar som videokonferenserna gav under 2020. Avdelningen menar att drygt 65 000 färre resor har genomförts och att det innebär en besparing i arbetstid på 32 000 timmar. Kostnadsbesparingarna uppgår till närmare 22 miljoner kronor, vilket är en skillnad på 11 miljoner gentemot 2019. Dessutom minskades koldioxidutsläppen med 121 323 kilo under 2020.

För att komma fram till detta har sjukhuset förutsatt att ett videosamtal ska vara längre än 3 minuter och kortare än 8 timmar för att räknas in, att 75 procent av videosamtalen ersätter en resa, att antal deltagare i mötet är en person per ort och att endast ena orten i ett videomöte beräknas ha sparat en resa. Utsläppen beräknas enligt typresor från miljöavdelningen.

Källa: Karolinska Universitetssjukhuset

29 januari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng