Digital skolskjuts

Buss Dalarna

I mars öppnar e-tjänsten skolskjuts för vårdnadshavare i Dalarna. Då ska vårdnadshavare till skolskjutsberättigade barn digitalt ansöka om skolskjuts, vilket bland annat ska sänka kostnader och miljöpåverkan.

 När vi nu lyckas genomföra ett så här stort digitaliseringsprojekt i Dalarna, finns det goda förutsättningar för att vi ska kunna fortsätta utveckla digitala lösningar tillsammans, istället för varje kommun för sig, säger Pernilla Wigren, kommundirektör Falun.

Sedan tidigare har Gagnef och Borlänge deltagit i ett lyckat pilotprojekt på området, vilket lett till att man nu utvidgar arbetet till alla kommuner i Dalarna. I utvecklingen har man tagit i beaktande att användarna har olika förutsättningar och erfarenheter av digitala tjänster.

Det har vi haft med oss i utformningen av själva tjänsten, men vi förstår också att det behövs ett språkligt stöd i själva informationen om tjänsten, och därför har vi tagit fram översatt information om e-tjänsten. Det har visat sig fungera bra och de flesta har kunnat ansöka digitalt. Övriga har vi hanterat manuellt vid sidan av, men det har handlat om ett fåtal ansökningar, säger Fredrika Pihlblad, trafikhandläggare i Gagnef.

Tidigare har det automatiskt skickats ut skolkort till alla som varit berättigade till skolskjuts, vilket inneburit onödiga kostnader för kommunerna då en hel del kort aldrig utnyttjats. Det försvinner nu med e-tjänsten, där både vårdnadshavare och handläggare kan följa ärendet digitalt.

 På sikt är förhoppningen att denna förändring ska leda till bättre planeringsunderlag, mindre manuellt arbete, bättre planerad busstrafik och därmed mindre miljöpåverkan, säger Marie Ehlin, kommunchef Orsa.

Gemensam e-tjänsteplattform

Dessutom erbjuds tjänsten i det övergripande projektet gemensam e-tjänsteplattform i Dalarna. Plattformen ska göra att alla kommuner i Dalarna kan erbjuda fler e-tjänster än tidigare, samt att framtagandet av dessa kan ske i samverkan med andra kommuner, både innanför och utanför Dalarna.

 Det gör att vi blir effektivare när vi kan samarbeta och ta fram gemensamma e-tjänster, likväl som vi kan återanvända sådana tjänster som redan någon annan kommun tagit fram. Vi ska inte göra om vad som redan finns, vi ska vidareutveckla det, säger Marie Ehlin.

27 januari 2021Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Fredrik AdolfssondigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng