Rent avfall i Västerås

Bulldoser På Soptipp

Det här är en soptipp från förr i tiden.

VafabMiljö i Västerås utbildar skolor och företag i avfallshantering. När pandemin slog till fick kommunalförbundet ställa om och spelade istället in allt utbildningsmaterial i en studio, vilket både har uppskattats och gett mersmak.

– När pandemin kom på allvar fattade vi ett snabbt beslut om att ställa in våra föreläsningar, men eftersom vi ville fullfölja vårt uppdrag spelade vi istället in filmer om ämnet. Resultatet blev väldigt lyckat, säger Eva Favaro, kommunikationschef på avfallshanteringsbolaget VafabMiljö.

Förbättra hållbarhetstrappan

VafabMiljö är ett kommunalförbund i Västerås som ansvarar för avfallshantering, insamling, behandling och avsättning, för tolv kommuner i Västmanland samt Enköping och Heby kommun.

Med ett så förhållandevis stort upptagningsområde menar Eva Favaro att bolaget har en stor möjlighet att påverka den så kallade avfallstrappan, som från högsta till lägsta trappsteget går ut på att minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi ur, och sist deponera avfall.

Informera på film

En del i VafabMiljös uppdrag handlar om att åka ut och informera i främst skolor, men också på företag, bostadsbolag och i bostadsrättsföreningar. Något som blev omöjligt under pandemin.

Efter att kommunalförbundet varit tvungna att tacka nej när lärare från flera skolor hörde av sig för att boka in dem, kläcktes idéen om att istället spela in föreläsningarna. Flera saker var viktiga: det skulle se proffsigt ut, anpassas efter varje målgrupp och presenteras av miljöinformatörerna på VafabMiljö.

– Våra föreläsningar brukar vara populära, inte minst på skolorna. Därför ville vi se till så att det fanns material även under pandemin. Vi spelade in fyra filmer för målgrupperna lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet/gymnasiet och SFI, tillsammans med ett produktionsbolag i en studio här i Västerås. Även under dessa filmföreläsningar har klasserna möjlighet att chatta och ställa frågor till miljöinformatörerna i filmen, säger Eva Favaro.

Filmerna har blivit väldigt uppskattade och nu planeras fler filminspelningar som riktar sig till bostadsrättsföreningar, företag och andra organisationer.

Eva Favaro Proffe

Eva Favaro, kommunikationschef på VafabMiljö.

– Vi har företag utanför vår region som ibland hört av sig och vill boka oss, vilket har varit svårt att genomföra eftersom de inte ingått i vårt upptagningsområde. Men nu skulle vi istället kunna hänvisa till våra filmer.

I framtiden tror Eva Favaro också att på att utnyttja den digitala plattformen med till exempel e-utbildningar, inte minst för elevernas skull.

Gamification för att sortera rätt

Parallellt med utbildningarna märks det på alla de återvinningscentraler som VafabMiljö hanterar att besökarna blivit mer intresserade av att få veta var deras avfall tar vägen, vad som återvinns och vad som återbrukas, och om det finns möjlighet att följa vad som händer med allt det som kastas.

– Vi tror på återkoppling till alla som sorterar. Framöver kanske en kan tänka sig en sorts gamification-app där du får notiser till din telefon om hur mycket material som sorterats, vad det gör för miljön och vad det ska användas till.

16 december 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock, VafabMiljö

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng