Lantmäteriets rapport

Vit Ytterdörr Med Fin Blomma Framför

Digitaliserad fastighetsbildning kommer att ge positiva effekter när det gäller både kvalitet, kostnad och tid. Det framgår i en slutrapport som Lantmäteriet nu överlämnar till regeringen.

– Ett digitalt informationsflöde hela vägen, från ansökan till beslut, kommer inte bara att förenkla för våra kunder utan även effektivisera handläggningen som helhet. Vinsterna är många, säger Tove Elvelid, divisionschef fastighetsbildning, Lantmäteriet.

Smidigare och mer korrekta ansökningar

Fastighetsbildning är den juridiska termen och arbetet som innefattar allt som har med byggnation av fastigheter, nybildning eller ombildning av fastigheter, uppdelningar av mark- och fastigheter, och liknande att göra.

Nu har Lantmäteriet med inspel från landets kommunala lantmäterimyndigheter på uppdrag från regeringen sammanställt en rapport om vilka fördelar och effekter en digitaliserad fastighetsbildningsverksamhet kan ge, och vilka olika lösningar som finns. 

Bland annat spås en förbättrad kunddialog, ökad transparens och förutsägbarhet för kunden och ett ökat antal andel korrekta och kompletta ansökningar.

– Vi kommer framöver att få se användningsområden som vi inte ens kan föreställa oss idag. Digitaliseringen har under flera år varit den största samhällstrenden. Det vi ser nu är att ny teknik, som exempelvis AI kommer att revolutionera, säger Maria Petrusson, utvecklingschef fastighetsbildning, Lantmäteriet.

Källa: Lantmäteriet

1 december 2020Uppdaterad 2 oktober 2023Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobestock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng